Presentation

Ansök om Visions socionomstipendium

Publicerad 20 mars 2020

Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats.

Visions socionomstipendium delas ut varje år i slutet av oktober till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

Kriterier för att kunna tilldelas Visions socionomstipendium:

  • Uppsatsen behandlar socialt arbete.
  • Uppsatsen är välskriven, väldisponerad och godkänd av universitet eller högskola.
  • Uppsatsen är inlämnad mellan 1 juli 2019 – 30 juni 2020.
  • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, eller masternivå.
  • Uppsatsens alla författare är/var studentmedlemmar när uppsatsen lämnas/lämnades in. (Om du eller din medförfattare ännu inte är medlem i Vision kan du enkelt bli det via länken nedan – bara 100 kr för hela studietiden)
Sista ansökningsdag för socionomstipendiet är 30 juni 2020.

Uppsatsen ska skickas i sin helhet i pdf-format, med en kortfattad sammanfattning av uppsatsen på en A4. Sammanfattningen ska ta upp följande:

  • Uppsatsens syfte och frågeställningar.
  • Uppsatsens teoretiska ramverk.
  • Uppsatsens resultat och slutsatser.