Etikettarkiv: Socionomkraft

Kraften i socionomkompetens

Nina Jagekrans Krus och Wolf Andersson, seniora konsultchefer på Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen

Socionomkraft är företaget som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete. Medveten satsning på kvalitet, långsiktighet, kunskapsutveckling och goda arbetsvillkor är synonymt med Socionomkraft.

Wolf Andersson och Nina Jagekrans Krus har lång yrkeserfarenhet och arbetar som seniora konsultchefer på Socionomkraft, grundat av socionomer och ett konsultföretag enbart inriktat mot socialt arbete.
– Regelbundna och täta uppföljningar visar att vi har väldigt nöjda kunder och medarbetare. Vi månar om att våra konsulter ska känna sig trygga där både anställda och underkonsulter erbjuds extern och intern handledning, säger Wolf Andersson.
I snart 25 år har han arbetat inom socialtjänsten. Han har haft chefsuppdrag och även drivit eget. Sedan 2020 arbetar han på Socionomkraft.
– Det är ett professionellt företag med ordning och reda på sina processer. Det är också ett av få företag som behållit och satsat på tillsvidareanställda konsulter, vilket genererar ovärderlig kunskap och kompetens. Vi har även en konsultledning som består av endast socionomer med över 60 års erfarenhet. Vi jobbar ihop, med sammanlagt flera av branschens duktigaste socionomkonsulter. Roligt nog så tipsar de i sin tur andra att komma till oss, vilket leder till att fler kunder gärna samarbetar med oss.

Jobba med oss på Socionomkraft. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Är ni i behov av socionomkonsulter? Klicka här för att läsa mer

Stimulerande och varierande
Kollegan Nina Jagekrans Krus har arbetat som socionom inom socialtjänsten i över 20 år. Som chef inom social förvaltning har hon en lång erfarenhet av att anlita socionomkonsulter.
– Konsulterna från Socionomkraft utmärkte sig med sina gedigna kunskaper. De levererade alltid med hög kvalitet, var flexibla och lätta att samarbeta med. Det gjorde att jag själv sökte mig till Socionomkraft när möjligheten kom.
Som senior konsultchef arbetar hon i huvudsak med nära kunduppföljning och med att handleda och stötta företagets konsulter, såväl de tillsvidareanställda som underkonsult­er och uppdragsanställda. Uppdragen finns inom hela socialtjänstesektorn. De kan vara allt från höga chefs- och utvecklingsuppdrag, till specifika utredningsuppdrag av barn och ungdomar eller våld i nära relationer.
– Våra konsulter värdesätter den goda och positiva företagskulturen och uppger att de trivs med sina uppdrag, som kan vara komplexa men också stimulerande och varierande. Nu växer vi och söker fler drivna socionomkonsulter, säger Nina Jagekrans Krus.

Socionomkraft

Socionomkraft är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete. Företaget, som har ramavtal med över 100 kommuner i hela landet, erbjuder goda arbetsvillkor med kollektivavtal.
www.socionomkraft.se

Socionomkonsulter tillför extern kompetens

Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.
Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft.

Socionomkonsulter kan bidra med mycket nytta i uppdragsgivarens organisation. Utöver att fylla en vakans kan de även överföra värdefull erfarenhet och kompetens samt tillföra spetskompetens i samband med komplexa utredningar.

47 procent av socionomerna anser att socionomer från bemanningsföretag kan fungera som ett bra komplement till verksamheter inom socialt arbete.
– Återkopplingen vi får på våra insatser hos uppdragsgivarna är övervägande positiv. Jag är regelbundet i kontakt med våra uppdragsgivare och får ofta höra vilket bra komplement socionomkonsulter är till socialtjänstens verksamhet, säger Olga Zakrjevskaia, vd på bemanningsföretaget Socionomkraft och med tjugo års erfarenhet som socionom, bland annat som handläggare inom socialtjänsten.

Nischad kompetens
– Socionomkonsultens viktigaste roll är och förblir att vara en kompetent resurs för avlastning vid eventuella arbetstoppar, men förfrågningar om specifik och nischad kompetens verkar öka sakta men säkert, vilket är uppmuntrande. Med erfarna konsulter kan också kompetens och erfarenhet överföras till mindre erfarna kollegor och på det sättet verkar de som mentorer.
Socionomkonsulter har ofta erfarenhet från ett stort antal kommuner och fyller en viktig funktion i arbetet med att överföra goda exempel och dela med sig av sin erfarenhet över kommungränserna. Olga Zakrjevskaia har noterat att allt fler kommuner efterfrågar socionomkonsulter med chefserfarenhet. Chefskonsulter kan exempelvis utgöra ett chefsstöd åt socialtjänstens befintliga chefer eller tillfälligt axla en chefsroll i kommunen.

”Socionomkonsultens viktigaste roll är och förblir att vara en kompetent resurs för avlastning vid eventuella arbetstoppar.”

Höga krav ger goda resultat
När man anlitar en socionomkonsult är det viktigt med dennes kunskap och kompetens för uppdraget.
– Jag anser att mer fokus på kvalitet och kompetens vid upphandlingar av socionomkonsulter skulle stärka mervärde av socionomkonsulttjänster. Som konsult förväntas man arbeta självständigt och kunna hantera alla typer av ärenden och då räcker det knappast med ett par års yrkeserfarenhet för att kunna ägna sig åt komplext utredningsarbete.
Två andra avgörande faktorer för att få ännu mer värde av konsulttjänster är att formulera tydliga krav och uppdragsförväntningar samt ha regelbunden uppföljning av uppdragen.
– Ju tydligare beställaren kommunicerar vad som förväntas av konsulten i ett specifikt uppdrag, desto lättare är det att matcha rätt uppdrag med rätt konsult. Dessutom ges konsulten bättre förutsättningar att verkligen leverera resultat som märks.
– Om jag får önska mig något så är det mer dialog med uppdragsgivare om hur deras behov ser ut och hur vi, konsultföretag, kan hjälpa dem att lösa dessa problem. Något som tyvärr kan prioriteras bort i den jäktade tillvaron på socialtjänsten, avslutar Olga Zakrjevskaia.

Anser du att socionomer från bemanningsföretag kan fungera som ett bra komplement till verksamheter inom socialt arbete?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Inga genvägar till branschkunskap och kvalitet

Wolf Andersson, senior konsultchef och Leena Andersson, personal-/ konsultchef på Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen
Wolf Andersson, senior konsultchef och Leena Andersson, personal-/ konsultchef på Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen

Det finns inga genvägar till kvalitet. Den avgörs av det dagliga arbetet och önskan att bli bättre redan idag. På Socionomkraft tar vi det sociala arbetet på allvar.

Socionomkraft är Sveriges enda större bemanningsföretag som enbart inriktar sig på socionomer och socialt arbete. Företaget är starkt värderingsdrivet, med tydlighet och transparens som ledord.
– Vårt arbete genomsyras av kvalitetsfokus i varje led och vi tar verkligen det sociala arbetet på allvar. Det är enkelt att samarbeta med oss, vi har ordning och reda och håller det vi lovar, berättar Leena Andersson, som är personal-/ konsultchef, med över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika verksamheter.

Klicka här för att se våra lediga socionomuppdrag just nu

Klicka här för att läsa mer om vår socionombemanning

Naturlig förståelse för behov
Leena får medhåll av sin kollega Wolf Andersson, som är senior konsultchef med lång erfarenhet inom kommunalt och privat socialt arbete. Han har verkat inom socionombemanningsbranschen sedan 2014 och var konsult själv så tidigt som 2002. Han kan socionombemanning.
– Socionomkraft har ett grundmurat rykte som man verkligen lever upp till. Kompetensen inom företaget är genomgående hög hos både konsulter och ledning och alla har egen gedigen erfarenhet av socialt arbete. Detta genererar en naturlig förståelse för konsulternas, kundernas och klienternas behov, säger han.

Noggrann matchning och gedigna uppföljningar
Socionomkraft har ramavtal med fler än 100 kommuner i hela landet inom samtliga kategorier av socialt arbete. Det är få aktörer som har denna bredd. De flesta uppdrag finns inom Barn och ungdom, och vi har även stor förfrågan inom LSS, ekonomiskt bistånd, SoL och missbruk samt olika typer av chefspositioner. Tack vare hög kunskap och kompetens anlitas också många av Socionomkrafts konsulter till särskilt komplexa ärenden.
– Vi arbetar med allt inom myndighetsutövning och är väldigt noggranna med att matcha rätt konsult till varje uppdrag. Detta är en förutsättning för att kvalitetssäkra och leverera bra resultat, säger Wolf.
För Socionomkraft är bra uppstarter och uppföljningssamtal med kunder och konsulter A och O. Tack vare en tät dialog är det vanligt med återkommande kunder eller konsulter som frågar efter sitt nästa uppdrag från just oss.
– Vi bryr oss om våra konsulters arbetsmiljö och är därför noga med uppföljning av våra uppdrag. En kontinuerlig dialog med konsulten samt intern och extern handledning är en viktig och särskiljande del av vårt arbetssätt, säger Leena.

Välkommen till oss

Har du lång erfarenhet, ett varmt engagemang och vill bidra med just din kompetens – varmt välkommen till oss på Socionomkraft!

Klicka här för att se våra lediga socionomuppdrag just nu

Klicka här för att läsa mer om vår socionombemanning

Socionomkraft

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete och goda anställningsvillkor med kollektivavtal. Ledstjärnan är att utforma kvalitativa konsulttjänster som går hand i hand med den aktuella utvecklingen inom socialt arbete. Socionomkraft är ett kunskapsorienterat konsultföretag vars strävan är att skapa ett gott förvaltarskap av duktiga socionomer som vill utvecklas och bidra till yrkesutvecklingen.

Läs mer på www.socionomkraft.se

Socionomkraft sätter socialt arbete först

Socionomkraft är ett konsultföretag som har socialt arbete i sitt hjärta med kvalitet, kompetens, rättssäkerhet och personligt bemötande som ledstjärnor. Konsulterna väljs med största omsorg, endast erfarna och självgående konsulter med olika spetskompetens matchas med uppdrag som gör skillnad för människor.

Socionomkraft arbetar med handläggaruppdrag, chefsuppdrag, handledning, omsorgs- och hemutredningar, familjebehandling och komplexa ärenden. Tjänstelösningar kan skräddarsys utifrån kundernas unika behov.
– Vi strävar efter att vara en värdeskapande och kvalitativ partner till social­tjänstens verksamheter. Både jag och vår personalchef har gedigen erfarenhet av socialt arbete, och därför god förståelse för yrkens förutsättningar och behov. Vi förstår verksamheters utmaningar, vi pratar samma språk, vilket hjälper oss att genom en nära dialog med kommuner erbjuda rätt lösning åt de svåraste problemen, säger Olga Zakrjevskaia, vd på Socionomkraft.

Har vi det perfekta uppdraget för dig? Klicka här för att se våra uppdrag

Djup förståelse för socialtjänstens behov
Socionomkrafts ledning har själva mångårig erfarenhet av konsultarbetet och har kunskap om vad som efterfrågas av konsulter hos uppdragsgivare. De är också väl införstådda med vilket stöd konsulten på sitt uppdrag behöver.
– Det är viktigt att det arbetet som utförs av konsulterna möter upp de olika behoven som finns i det sociala arbetet. Genom kontinuerliga personliga möten med både konsulter och arbetsledare på kommunerna ökar vi vår kännedom om vilken kompetens och erfarenhet som behövs och efterfrågas. Vi ser att det är viktigt och ömsesidigt givande med långsiktiga kontakter med kommuner för att uppnå det goda och önskade resultatet. För att ta sig an de varierande uppdragen på bästa möjliga sätt får konsulterna uppdaterad kunskap och utbildningar inom yrkesområde, säger Leena Andersson, personalchef på Socionomkraft.

Variation och självständigt arbete
– Vi bryr oss om våra konsulters arbetsmiljö och är därför noga med uppföljning av våra uppdrag. En kontinuerlig dialog med konsulten samt intern och extern handledning är en viktig och särskiljande del av vårt arbetssätt, säger Olga Zakrjevskaia.
Helena Wendel har arbetat som socionomkonsult på Socionomkraft i tre år.
– Jag sökte nya utmaningar i karriären och upptäckte snabbt att jag trivs i rollen som konsult. Jag gillar variationen med olika uppdragsgivare, möjligheten att få arbeta självständigt, att arbeta för ett konsultbolag som delar mina värderingar och som tillhandahåller den backup jag behöver. Jag trivs på Socionomkraft och får använda hela min kompetens, säger hon.

Vi är en nischleverantör av kvalitativa konsulttjänster inom socialtjänsten. Läs mer här!

Socionomkraft

Socionomkraft började år 2015 och är ett auktoriserat konsultföretag med kollektivavtal för socionomer. Företaget erbjuder olika typer av kvalificerade tjänster inom socialt arbete. Mer än 80 svenska kommuner kan anlita Socionomkraft genom upphandlade ramavtal.
www.socionomkraft.se