Presentation
Socionomkraft Bemanning

Socionomkraft – alltid fokus på kvalitet

Publicerad 20 september 2023
Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Grams, kosultchef och Olga Zakrjevskaia, vd för Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Grams, kosultchef och Olga Zakrjevskaia, vd för Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen

Socionomkraft har sedan början för snart 9 år sedan byggt sin verksamhet systematiskt och medvetet utifrån sin värdegrund av att arbeta med kvalitet i fokus. Vi anser att ett bra bemötande av kunder och konsulter är det bästa sättet att investera våra resurser i och vi satsar lite extra på kunskap och kompetens inom socialt arbete.

Vad menar vi med kvalitetsfokus? Det hittar vi i varje led. Det börjar med en aktiv förståelse av det sociala arbetet och ett genuint engagemang i yrkets utveckling. Vi arbetar sedan med våra konsulter så att de alltid är uppdaterade på det senaste – bland annat genom handledning eller som bollplank vid svåra ärenden. Vi socionomer arbetar med människor och påverkar deras liv – därför är det viktigt att vi står för professionella och högkvalitativa tjänster, säger Nina Jagekrans Krus, konsultchef på Socionomkraft med mångårig erfarenhet av socionomyrket.

Jobba med oss på Socionomkraft. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Är ni i behov av socionomkonsulter? Klicka här för att läsa mer

Konsultchefer med båda fötter i socialt arbete
Många konsulter väljer Socionomkraft just för att konsultledningen består av socionomer och det finns förståelse för socionomyrket. Robin Grams som är en ny konsultchef på företaget men som har arbetat som konsult på Socionomkraft i flera år säger att det som har varit avgörande för honom för att fortsätta jobba här är att man är mån om och förstår konsulter:
Jag har alltid känt att det finns uppbackning från Socionomkraft. Det var ordning och reda kring uppdragen och jag har alltid känt att jag kan bolla frågor och situationer som uppstår. Jag har alltid kunnat förlita mig på att det finns tillgängliga chefer med kompetens och förståelse att lösa knutar.

Långvariga relationer det bästa betyget
Socionomkraft har ramavtal med mer än 150 kommuner inom samtliga kategorier av socialt arbete och det är få aktörer som har denna bredd. Socionomkraft har också ett stort nätverk av kunder i hela landet som vänder sig direkt till oss utifrån tidigare referenser.
Vi är måna om att kommunerna får den kompetens de behöver och att konsulterna får fungerande arbetsförhållanden på sina uppdrag. På det sättet ser vi till att uppdragen blir genomförda väl och professionellt. Socionomkraft finns för konsulter hela vägen under uppdragen. Bra uppstarter och uppföljningssamtal med kunder och konsulter är A och O och bidrar till lyckade uppdrag. Tack vare en tät dialog kan företaget hantera svåra situationer och förebygga eventuella svårigheter som kan uppstå på uppdrag. När alla parter är nöjda och har förutsättningar för ett gott arbete ser vi att de som till slut vinner på det är de utsatta människorna som behöver stöd och insatser från socialtjänsten, säger Olga Zakrjevskaia, grundare och vd för Socionomkraft.

Är du en socionom som trivs bäst med att hjälpa klienter, har ett genuint engagemang inom socialt arbete och vill bidra med just din kompetens – varmt välkommen till oss på Socionomkraft!

Socionomkraft

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete och goda anställningsvillkor med kollektivavtal. Ledstjärnan är att utforma högkvalitativa konsulttjänster som går hand i hand med den aktuella utvecklingen inom socialt arbete. Socionomkraft är ett kunskapsorienterat konsultföretag vars strävan är att skapa ett gott förvaltarskap av duktiga socionomer som vill utvecklas och som vill bidra till yrkesutvecklingen.
Läs mer på: www.socionomkraft.se