Presentation
Socionomkraft

Kraften i socionomkompetens

Publicerad 22 september 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Nina Jagekrans Krus och Wolf Andersson, seniora konsultchefer på Socionomkraft. Foto: Gonzalo Irigoyen

Socionomkraft är företaget som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete. Medveten satsning på kvalitet, långsiktighet, kunskapsutveckling och goda arbetsvillkor är synonymt med Socionomkraft.

Wolf Andersson och Nina Jagekrans Krus har lång yrkeserfarenhet och arbetar som seniora konsultchefer på Socionomkraft, grundat av socionomer och ett konsultföretag enbart inriktat mot socialt arbete.
– Regelbundna och täta uppföljningar visar att vi har väldigt nöjda kunder och medarbetare. Vi månar om att våra konsulter ska känna sig trygga där både anställda och underkonsulter erbjuds extern och intern handledning, säger Wolf Andersson.
I snart 25 år har han arbetat inom socialtjänsten. Han har haft chefsuppdrag och även drivit eget. Sedan 2020 arbetar han på Socionomkraft.
– Det är ett professionellt företag med ordning och reda på sina processer. Det är också ett av få företag som behållit och satsat på tillsvidareanställda konsulter, vilket genererar ovärderlig kunskap och kompetens. Vi har även en konsultledning som består av endast socionomer med över 60 års erfarenhet. Vi jobbar ihop, med sammanlagt flera av branschens duktigaste socionomkonsulter. Roligt nog så tipsar de i sin tur andra att komma till oss, vilket leder till att fler kunder gärna samarbetar med oss.

Jobba med oss på Socionomkraft. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Är ni i behov av socionomkonsulter? Klicka här för att läsa mer

Stimulerande och varierande
Kollegan Nina Jagekrans Krus har arbetat som socionom inom socialtjänsten i över 20 år. Som chef inom social förvaltning har hon en lång erfarenhet av att anlita socionomkonsulter.
– Konsulterna från Socionomkraft utmärkte sig med sina gedigna kunskaper. De levererade alltid med hög kvalitet, var flexibla och lätta att samarbeta med. Det gjorde att jag själv sökte mig till Socionomkraft när möjligheten kom.
Som senior konsultchef arbetar hon i huvudsak med nära kunduppföljning och med att handleda och stötta företagets konsulter, såväl de tillsvidareanställda som underkonsult­er och uppdragsanställda. Uppdragen finns inom hela socialtjänstesektorn. De kan vara allt från höga chefs- och utvecklingsuppdrag, till specifika utredningsuppdrag av barn och ungdomar eller våld i nära relationer.
– Våra konsulter värdesätter den goda och positiva företagskulturen och uppger att de trivs med sina uppdrag, som kan vara komplexa men också stimulerande och varierande. Nu växer vi och söker fler drivna socionomkonsulter, säger Nina Jagekrans Krus.

Socionomkraft

Socionomkraft är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete. Företaget, som har ramavtal med över 100 kommuner i hela landet, erbjuder goda arbetsvillkor med kollektivavtal.
www.socionomkraft.se