Tag: Lön

Foto: Kalle Assbring

Konkurrenskraftig löneutveckling nödvändig

Löneutveckling

Konkurrenskraftig löneutveckling nödvändig

Även om ingångslönerna för socionomer generellt sett har ökat på senare år så har löneutvecklingen...

Konkurrenskraftig löneutveckling nödvändig

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Varannan socionomer anser att personalomsättningen är för hög på deras arbetsplats inom socialtjänsten. Strukturella lönesatsningar,...

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Ett bra ledarskap, en bra löneutveckling och rimlig arbetsbelastning är de faktorer som främst kännetecknar...

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Presentation

Känslan av att äga sitt liv

Känslan av att äga sitt liv

För att kunna göra riktig skillnad för andra människor behöver du känna att du har...

Känslan av att äga sitt liv

Ökad lönespridning gör fler rätt värderade

Ökad lönespridning gör fler rätt värderade

Hälften av socionomerna anser inte att de är rätt värderade på arbetsmarknaden utifrån sin kompetens....

Ökad lönespridning gör fler rätt värderade

Lön och status som speglar ansvaret

Lön och status som speglar ansvaret

Socionomerna efterfrågar högre lön och status som speglar utbildnings- och ansvarsnivån som socionomer har i...

Lön och status som speglar ansvaret