Ökad lönespridning gör fler rätt värderade

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Hälften av socionomerna anser inte att de är rätt värderade på arbetsmarknaden utifrån sin kompetens. Fler möjligheter till lönekarriär, ökad lönespridning och en ökad tilltro till socionomers kompetens kan förändra situationen.

– Självklart är det viktigt att fler socionomer känner sig rätt värderade på arbetsmarknaden. Många upplever förmodligen att de inte värderas rätt i förhållande till det ansvar de har, i jämförelse med andra akademikergrupper och utifrån den påverkan man har på individ och samhälle, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Värdera erfarenhet högre
Möjligheterna till traditionell lönekarriär inom yrket är betydligt sämre för socionomer än för andra akademikergrupper. För att komma ifrån den sammanpressade lönestruktur som råder på många arbetsplatser anser Markus Furuberg att fler arbetsgivare bör värdera erfarenhet i yrket högre och inrätta fler karriärvägar.
– Lönesatsningar baserat på erfarenhet och ansvar samt en ökad tilltro till socionomers profession kan bidra till att fler känner sig rätt värderade. Det behövs strukturella åtgärder som möjliggör lönekarriär för fler. Risken är annars att många socionomer känner sig tvingade att byta jobb för att bli rätt värderade på arbetsmarknaden, säger han.

Är du som socionom rätt värderad på arbetsmarknaden utifrån din kompetens?