Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Varannan socionomer anser att personalomsättningen är för hög på deras arbetsplats inom socialtjänsten. Strukturella lönesatsningar, bättre löneutveckling och karriärmöjligheter för erfarna socionomer kan minska personalomsättningen avsevärt.

– Undersökningsresultatet om personalomsättningen speglar hur verkligheten ser ut. Bland socialsekreterare i genomsnitt i hela landet har personalomsättningen varit drygt 30 procent per år, och på vissa arbetsplatser mer än så – då tar det inte många år förrän hela personalstyrkan är utbytt. Det enda sättet att öka sin lön är för merparten av socionomerna nämligen att byta jobb, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Utarmar kompetens
För individen är det förstås positivt att kunna höja sin lön, men för arbetsgivarna har utvecklingen fått många negativa konsekvenser. Arbetsgivare lägger mycket resurser på rekrytering och introduktion av nyanställda och klienter tvingas vänja sig vid att ständigt möta nya handläggare, vilket riskerar att underminera förtroendet för socialtjänsten.
Den höga personalomsättningen riskerar även att utarma organisationers samlade kompetenskapital; arbetsgivare vittnar om att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna socionomer. En ständigt hög personalomsättning gör det också svårt att genomföra utvecklingsarbete i organisationen. För att råda bot på situationen krävs strukturella och långsiktiga lönesatsningar, i synnerhet för de erfarna socionomerna.

Kompetensförsörjningsplan
– Specialistsocionomtjänster är en viktig pusselbit för att premiera erfarenhet och påbyggnadsutbildningar. Specialistsocionomerna kan dessutom stötta kollegor och chefer genom evidensbaserade bedömningar, säger Markus Furuberg.
Han rekommenderar arbetsgivare att inkludera medarbetarna i arbetet med att skapa en långsiktig kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över tre till fem års tid.
– De pengar som arbetsgivare i dagsläget lägger på rekrytering och introduktion för nyanställda kan istället investeras i strukturella löneåtgärder som ger en attraktiv lönespridning och motiverar erfarna socionomer att stanna kvar, säger Markus Furuberg.

Bör kunna dubbla sin lön
På frågan om vilken nivå månadslönen ligger på för en nyutexaminerad socionom, svarade merparten av socionomerna att den ligger på mellan 25 000 och 30 000 kronor. På frågan om lönenivån för socionomer med tio års arbetslivserfarenhet, angav merparten att den ligger på 30 000–37 500 kronor per månad.
– Lönenivåerna för den erfarna gruppen bör istället ligga i den högre delen av skalan. Det bör vara realistiskt för socionomer att kunna dubblera sin lön under sin karriär. Åtgärder som förbättrar erfarna socionomers möjligheter till lönekarriär kan verkligen bidra till att minska personalomsättningen på såväl kort som lång sikt. Den här typen av satsningar har också ett signalvärde eftersom det signalerar för nyutexaminerade att det här är en arbetsgivare där man kan göra karriär, avslutar Markus Furuberg.

Hur är personalomsättningen på din arbetsplats inom socialtjänsten?

Svaren avser endast socionomer som arbetar inom socialtjänsten.
Svaren från alla socionomer är 38% för hög och 56% lagom.
Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en nyutexaminerad socionom på din arbetsplats?
Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en socionom med 10 års arbetslivserfarenhet på din arbetsplats?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.