Etikettarkiv: Barn och unga

Bygg en ny socialtjänst i Botkyrka

Malin Fors, projektledare och Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Fors, projektledare och Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba. Foto: Gonzalo Irigoyen
Socialtjänsten i Botkyrka är i full gång med att genomdriva en helt medarbetarförankrad omorganisering. Målet är att utforma en socialtjänst som är snabbare och enklare för Botkyrkaborna, med kommunikation och samarbete i fokus.

Malin Fors är projektledare för den omfattande omorganiseringen och har varit inblandad i satsningen sedan starten 2017.
– Tidigare hade vi tre olika mottagningar för vuxna beroende på vad man sökte för, och sökte man av flera anledningar kunde det hända att man behövde genomgå tre separata utredningar. Det innebar tyvärr att de som hade störst behov var tvungna att orka mest. Nu har vi istället samlat allting i ett mottagande, varifrån man sedan skickas vidare till rätt plats och rätt handläggare.

Var med och bygg framtidens Botkyrka! Läs mer här!

Teambaserad ärendehantering
Arbetet på socialtjänsten bedrivs numera teambaserat, vilket innebär att olika kompetenser samlas i team som utformar handlingsplaner kring de enskilda ärendena. Ännu är satsningen dock inte klar, utan förändringsarbetet fortsätter kontinuerligt med stark förankring hos medarbetarna.
– Vi är i en trial-and-error-situation, där medarbetarna är med och fångar upp eventuella brister så att vi snabbt kan åtgärda dem – vi har nyligen startat en grupp som just är till för att lyfta ärenden och idéer och lufta sådant som inte fungerar. Det har redan varit stort intresse, vilket är jätteroligt, säger Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba.

Ingen hamnar mellan stolarna
Omorganiseringen tar avstamp i en omfattande undersökning som tydliggjorde att det fanns tre områden som behövde prioriteras. Det hela mynnade ut i tre meningar som hela socialtjänsten nu arbetar utifrån: Alla medborgare – allas ansvar, Gemensam nytta före egennytta samt Från praktikant till socialdirektör. Detta innebär att medarbetarna hela tiden har organisationen för ögonen och att det är tydligt vilka roller som finns och vilka befogenheter de har. Den som först möter klienten välkomnar och tar ansvar för den tills någon annan tar över, så att ingen hamnar mellan stolarna.
– Detta förutsatte dock att vi hade ett betydligt tätare samarbete inom verksamheten, både kommunikationsmässigt och rent geografiskt, något som redan har lett till många positiva effekter. Ännu är vi inte i mål, utan vi fortsätter att sträva mot den socialtjänst vi alla vill ha. Vi hoppas på att fler ska vilja göra det tillsammans med oss, avslutar de.

Var med och bygg framtidens Botkyrka! Läs mer här!

Socialtjänsten i Botkyrka
På socialtjänsten i Botkyrka jobbar strax över 500 personer. Här arbetar du till exempel med barn och unga, familjestöd, socialpsykiatri, ekonom­iskt bistånd, beroende, missbruk och boendefrågor. De flesta är socialsekreterare och utbildade socionomer. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad!

Kontakt:
Sibar Maraha, HR-specialist
E-post: sibar.maraha@botkyrka.se
Tel: 070-183 64 97
www.botkyrka.se

I Alingsås samlas verksamheten runt klienten

Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna och Anne Forssell, chef för avdelning Unga vid socialtjänsten i Alingsås. Foto: Marie de Verdier
Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna och Anne Forssell, chef för avdelning Unga vid socialtjänsten i Alingsås. Foto: Marie de Verdier

– Vi ville bort från stuprörstänk och skapa en verksamhet som bygger på samverkan. Nu har vi en processorienterad organisation där de som arbetar närmast ihop även sitter i samma ledningsgrupp, berättar Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna vid socialtjänsten i Alingsås.

Socialtjänsten i Alingsås är sedan drygt ett år tillbaka mitt uppe i införandet av en ny, processorienterad organisation.
– Jag ser det som att vi är i början på en lång resa, säger Tanja Mattsson, som redan nu tycker sig kunna märka en större samverkan mellan olika enheter och avdelningar.
Anne Forssell, chef för avdelning Unga, är av samma uppfattning.
– Många klienter behöver insatser från såväl barnavård som försörjning och kanske även stöd från andra enheter. Ett av våra mål är därför att skapa en sömlös organisation genom ökad dialog och gemensamt ansvarstagande. Grundtanken är att vi ska arbeta utifrån ett helhetstänkande och att olika processer kan överlappa varandra på ett klokt sätt som gynnar de Alingsåsbor som kommer i kontakt med oss.

Vi söker Barnsekreterare till Avdelning unga, läs mer och ansök här!

Stora vinster
Hon påpekar att det redan idag finns stora vinster med den nya organisationen.
– Att i samma ledningsgrupp ha enhetschefer med olika inriktning på uppdrag skapar god sammanhållning och hjälper oss att se frågor ur olika vinklar. Sammantaget bidrar detta till vår strävan att se hela människan.
För egen del har Anne Forssell ett långt förflutet inom socialtjänsten i Göteborg. Att hon efter 30 år sökte sig till Alingsås berodde just på möjligheten att arbeta processorienterat.
– Jag blev väldigt tilltalad av dessa tankar, eftersom organisationen ger mig som avdelningschef möjlighet att utveckla något helt nytt och spännande inom barnavården. Dessutom är Alingsås en naturskön och trevlig kommun, vilket gjorde att jag under förra året tog steget och började arbeta här, ett beslut jag inte har ångrat.
Tanja Mattsson har arbetat fyra år i Alingsås kommun, men är relativt ny på tjänsten som avdelningschef inom social-tjänsten, som hon tillträdde i höstas.
– Jag har tidigare arbetat på utförarsidan och vet att det lätt kan uppstå gnissel i samverkan mellan utförare och myndighetsutövare, något som man lättare kan jobba runt om man sitter i samma ledningsgrupp. Med hjälp av den nya, processinriktade organisationen kan vi ha större fokus på helheten vilket gynnar alla.

Vi söker socionom till Mottagningsgruppen, läs mer och ansök här!

Sitter samlade
Numera är också hela myndighetsutövningen samlad i ett hus. En nyordning som ofta lovordas, inte minst av ny personal.
– Att vi sitter samlade ger känslan av det är en ganska liten och greppbar förvaltning, vilket är bra om man är ny i yrket, säger Anne Forssell.
Hon berättar att verksamheten erbjuder goda förutsättningar som ska underlätta för nyutexaminerade socionomer som kommer till Alingsås.
– Förutom att vi erbjuder nya socialsekreterare inom barnavården att delta i Yrkesresan, som drivs av Göteborgsregionen, har vi erfarna och engagerade arbetsledare och även seniorhandläggare som fungerar som mentor. Våra förste socialsekreterare har särskilt ansvar för att de nya blir väl mottagna och slussas in i sin nya yrkesroll där ansvar växer i takt med erfarenhet och kunskap.

Vi söker Utredare, läs mer och ansök här!

Spännande utveckling
Både Tanja och Anne kan varmt rekommendera andra socionomer att följa deras exempel och söka sig till socialtjänsten i Alingsås.
– Om man tilltalas av ett processorienterat arbetssätt och strävan mot en sömlös organisation, ett nära ledarskap samt transparens och öppenhet så finns här mycket att hämta. Det finns goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, inte minst för att samverkan mellan enheterna gör det lättare att gå mellan olika avdelningar, oavsett om man tidigare arbetat med myndighetsutövning eller utförande. Att medarbetare växlar mellan olika enheter är berikande för organisationen som sådan, säger Anne.
Tanja påpekar att verksamheten just påbörjat ett spännande utvecklingsarbete som aldrig kommer att bli riktigt färdigt.
– För oss handlar det om att hela tiden bli lite bättre. Tillsammans skapar vi en socialtjänst i framkant.

Vi söker Barnsekreterare till Avdelning unga, läs mer och ansök här!

Alingsås kommun
Välkommen till Alingsås och en socialtjänst som är tillräckligt stor för att driva utveckling, och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Vi samlar vår verksamhet runt klienten och utvecklar ständigt vårt arbete för att möta behoven hos dem vi är till för.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 69 70
www.alingsas.se


Stöd och omsorg utan vinstsyfte

storaskondal_DSC0040
Hasse Larsson, verksamhetschef för barn och unga och Jenny Fohrman, verksamhetschef för LSS vid stiftelsen Stora Sköndal.

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Verksamheten är idéburen och den humanistiska grundsynen genomsyrar hela den sociala verksamheten.

Verksamhetschefen för barn och unga, Hasse Larsson, har arbetat vid stiftelsen Stora Sköndal i drygt tre år. Han har varit verksam inom socialt arbete i många år men stiftelsens värdegrund var avgörande för hans val att söka sig hit.
– Det kändes verkligen positivt med en idéburen, icke vinstdrivande verksamhet. Nu när jag är här finns det många andra aspekter som gör att jag trivs och vill vara kvar – förutom att arbetet såväl som verksamhetsområdet är väldigt brett, får man också chansen att samverka med andra enheter och det tycker jag är värdefullt.

Ger fördelar för alla parter
Hasses kollega, verksamhetschefen för LSS Jenny Fohrman, ger sitt medhåll. Hon betonar att medarbetarna vid stiftelsen lever som de lär, vilket för med sig många fördelar både internt och för brukarna.
– Den stora bredden i kombination med våra värderingar gör att vi kan erbjuda brukarna saker vi annars inte hade kunnat göra, till exempel praktikplatser på området, möjligheten till en meningsfull sysselsättning för de som står en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden genom avtal med arbetsförmedlingen och mycket mer, säger Jenny, som varit vid stiftelsen i 1,5 år.

Starkt engagemang i utveckling
Stiftelsen har cirka 600 medarbetare, men trots den stora personalstyrkan är avstånden väldigt korta och stämningen öppen och lättillgänglig. Det finns också ett starkt engagemang i utvecklingen av Sköndal som stadsdel.
– Klimatet är väldigt lyhört och det finns stora möjligheter för oss att påverka, även i ett större perspektiv. Ett exempel är att vi genom samarbete med högskolan Ersta Sköndal Bräcke har direkt tillgång till fortbildande insatser. Ett annat är att vi har möjlighet att vara med och påverka hur lokaler kan planeras, framför allt i den nya stadsdelen i Sköndal som stiftelsen är med och utformar. Verksamheten tar helt enkelt hänsyn till medarbetarnas input och kompetenser, vilket gör att vi har rätt förutsättningar för att hjälpa de som mest behöver hjälp, avslutar Jenny och Hasse.

Läs mer om våra verksamheter här!

Stora Sköndal
Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Idag ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, högskola, och människor med funktionsnedsättning inom verksamheten. Stiftelsen satsar också stort på socialpsykiatri och visionen är ett samhälle med självklar plats för alla.

Tel. vxl: 08-400 29 100
www.storaskondal.se


Socionomernas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Övergripande vision för socialtjänsten, likvärdighet, ökat stöd till kommunerna, legitimation för socionomer och kvalitetssäkring av arbetet inom socialtjänsten. Det är några av de beslut som socionomerna anser att den tillträdande riksdagen ska fatta efter valet.

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick svara på frågan ”Vilka beslut ang socialtjänsten anser du att den tillträdande riksdagen ska fatta?” Nedan redovisas en sammanfattning av svaren.

Kunskap om lagen – övergripande arbete
Man anser att det är av största vikt att riksdagen har kunskap om social­tjänsten för att besluta om övergrip­ande frågor. De skall göra det tydligt vad man vill med socialtjänsten, och ha en övergripande vision för den. Ska det vara en myndighet som upprätthåller lagen eller en aktör som samarbetar och förebygger? Det ska finnas normer som är likvärdiga för hela landet. Socialtjänstlagen ska också gälla alla, även äldre. Man menar också att det ska vara beslut som handlar om lagar och riktning på arbetet och minskat politikerinflytande i enskilda ärenden.

Ökade resurser socialtjänsten
Många anser att mer resurser behövs för att höja lönerna för personal som arbetar inom socialtjänsten. Man vill också se ett ökat ekonomiskt stöd till kommunerna för att skapa förutsättningar för en god verksamhet, exempelvis små och utsatta kommuner. Mer resurser för allt det som krävs för att ge främst barn den bästa vården utifrån individuella behov.

Legitimation – kvalitetssäkring
En stor andel av de tillfrågade anser att det bör finnas legitimation för socionomer med stor kompetens och erfarenhet. Riksdagen ska också utreda universitetens hantering av socionomutbildningar. Utbildningen bör ges åt de som har viss livserfarenhet, viss mognadsgrad och ett verkligt intresse för att arbeta inom socialtjänsten.
Kvalitetssäkring innebär bland annat att tillsätta mer personal, ge personalen en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att utföra socialt arbete och med en rättssäker myndighetsutövning med individen i fokus. Personal med rätt utbildning ska besluta i individärenden. Höj riksnormen så att kompetent personal stannar inom socialtjänsten.

Barn och unga
Här är det tydligt att det ska finnas rikstäckande beslut för socialtjänstens arbete gällande unga, så det inte ska vara upp till kommunerna. Barn ska ha samma rätt oavsett var i landet man bor. Exempelvis ska skyddet för barn som bevittnat våld mellan sina föräldrar öka. Riksdagen ska arbeta med att stärka barns röster och rättigheter, inte minst i vårdnadsmål. Rättssäkerheten ska höjas för barn som har skyddat boende.

Socionomernas råd till den tillträdande riksdagen
1. Skaffa ingående kunskap om socialtjänsten
2. Övergripande vision för socialtjänsten
3. Likvärdiga normer för hela landet
4. Ökat ekonomiskt stöd till kommunerna
5. Legitimation av socionomer
6. Kvalitetssäkra arbetet inom socialtjänsten
7. Personal med rätt kompetens ska fatta beslut i individärenden
8. Likvärdigt arbete med barn och unga
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Liten verksamhet med stora möjligheter

Elin Björketun, Carina Andersson och Johanna Karlsson på biståndsenheten i Eksjö kommun. Foto: Mikael Fritzon
Elin Björketun, Carina Andersson och Johanna Karlsson på biståndsenheten i Eksjö kommun. Foto: Mikael Fritzon
– Verksamheten är tillräckligt stor för att erbjuda ett brett spektrum av arbetsuppgifter men liten nog för att ge medarbetarna goda möjligheter till att påverka sin egen arbetssituation, säger Carina Andersson, myndighetschef vid biståndsenheten i Eksjö kommun.

På biståndsenheten i Eksjö arbetar ett 40-tal personer med fokus på myndighetsutövning inom missbruk, barn och unga, försörjningsstöd, äldreomsorg samt personer med funktionsnedsättningar. Elin Björketun började på enheten 2007. Att hon stannat kvar i alla år säger hon beror på en stadig utveckling där nya arbetsuppgifter och ansvarsområden har erbjudits i takt med att hennes yrkeskunskaper och erfarenhet ökat.
– Jag trivs enormt bra och har haft en rad olika tjänster under årens lopp. Här finns stora möjligheter att prova på olika arbetsområden och möjlighet både till specialisering och till att arbeta mer brett. Sedan årsskiftet jobbar jag som förste socialsekreterare vilket innebär att jag leder en grupp som arbetar med placerade barn här på enheten.
Även Johanna Karlsson upplever att hon under sina snart fyra år inom verksamheten haft goda möjligheter till att utvecklas i sin yrkesroll.
– Jag började arbeta inom äldreomsorgen och har även varit projektledare på halvtid för IBIC och dess implementering inom biståndsenheten. Sedan årsskiftet har jag en ny spännande tjänst som socialsekreterare inom LSS.

Kompetensutvecklingsplan
Sedan en tid tillbaka har verksamheten infört kompetensutvecklingsplaner som ska främja medarbetarnas utveckling i sin yrkesroll med olika metoder och arbetssätt.
– Kompetensutvecklingsplanen är till för alla och ska bidra till utveckling både på bredden och på djupet, berättar Carina Andersson.
Hon påpekar att biståndsenheten är en förhållandevis liten verksamhet vilket ger goda samarbetsmöjligheter över gränserna.
– Socialtjänsten är samlokaliserad vilket inbjuder till samarbete och helhetslösningar för att hjälpa människor, säger Carina Andersson.
En utmaning som biståndsenheten i Eksjö delar med många andra kommuner är att ha fast personal på alla tjänster.
– Vi strävar efter att på sikt kunna bemanna alla tjänster med fast personal och fortsätter på det inslagna spåret med att utveckla verksamheten i syfte att kunna möta våra klienters behov på bästa sätt, fastslår Carina Andersson.

Biståndsenheten Eksjö
Eksjö är en unik trästad som bland annat rymmer lasarett, tingsrätt och regemente.
• Kommunen satsar på friskvård med bland annat gratis bad i simhallen för anställda.
• Biståndsenheten satsar på personalinflytande, god samverkan, handledning och utbildning för anställda.

Kontakt:
Carina Andersson, myndighetschef Biståndsenheten
Tel: 0381-366 28
E-post: carina.andersson1@eksjo.se
www.eksjo.se

www.eksjo.se

Mer forskning behövs – om barn och unga samt missbruk

Mer forskning behövs om barn och unga samt missbruk


Nästan alla socionomer anser att det behöver bedrivas mer forskning inom socialt arbete. De efterfrågar främst mer forskning om barn och unga, förebyggande missbruksvård och psykisk ohälsa.

De 97 procent av socionomerna som svarade att det behöver bedrivas mer forskning inom socialt arbete fick följdfrågan ”Inom vilka områden behöver det bedrivas mer forskning inom socialt arbete?”

Barn och ungdomar
37% av de tillfrågade anser att forskning kring barn och ungdomar bör prioriteras. Det är en utsatt grupp inom många områden. Som exempel framför man att barns upplevelser av våld och att växa upp i en konflikt mellan föräldrar är vanliga och viktigt att forska på. Ett rättsmål om ett barns livssituation kan ta upp till ett år i tingsrätten, hur påverkar det barnet? Vilka faktorer påverkar barns hälsa och utveckling? Merparten av de tillfrågade vill ha ett kraftfullt förebyggande arbete med uppföljning för barn i utsatta situationer, konflikter i familjen, skola, familjehem, vårdnadstvister, ensamkommande barn, barn med diagnoser och trauman, fysiska och sexuella övergrepp, institutionsplaceringar och så vidare.

Missbruk
Många anger att beroendevården måste vara ett forskningsområde. Hur kan man på bästa sätt fånga upp människor som börjat missbruka med förebyggande insatser? Forskning bör också läggas på barn med missbrukande föräldrar för att komma fram till bra lösningar. Det framkommer också att det inte bara är missbruk av alkohol och narkotika som är ett stort problem, även spelmissbruk nämns här.

Psykisk ohälsa och migration
Ytterligare ett område att forska på är förebyggande av psykisk ohälsa vid invandring, till exempel i väntan på beslut. Man behöver också hitta sätt att på olika plan och i olika delar av samhället förebygga psykisk ohälsa. Vilka psykosociala behandlingsmodeller används och vad är kostnaden för dessa idag?

Våld och hedersrelaterat våld
En återkommande kommentar är ”våld i nära relation”. Man anser att många forskningsinsatser bör fokusera på hur lagstiftning och ingripanden påverkar de inblandade. Hur kan forskning kring brottsförebyggande åtgärder lösa till exempel hedersproblematiken?

Äldreomsorg
Många anser att man framförallt bör titta på hur äldre, kanske dementa patienter bemöts i äldrevården och i samhället. Dessutom vill man se hur anhörigstödet fungerar i äldrevården.

Mer forskning inom socialt arbete
1. Barn och ungdomar i utsatta situationer
2. Förebyggande åtgärder för olika typer av missbruk
3. Psykisk ohälsa inom olika områden i samhället
4. Våld och hedersrelaterat våld 5. Hur fungerar äldrevården och anhörigstödet

Angered testar 30-timmarsvecka

Enhetschef Mikael Kurdali Jonsson och verksamhetsutvecklare Anette Moberg har planerat för det nya kontoret i Lövgärdet, där socialsekreterarna jobbar 30-timmarsvecka. Foto: Patrik Bergenstav
Enhetschef Mikael Kurdali Jonsson och verksamhetsutvecklare Anette Moberg har planerat för det nya kontoret i Lövgärdet, där socialsekreterarna jobbar 30-timmarsvecka. Foto: Patrik Bergenstav
Kortare arbetstid, mer socialt arbete, mer kontakt med brukarna och mindre dokumentation. Angered i Göteborg testar mycket nytt för att hitta tillbaka till ”rötterna” i socialtjänsten.

Den 1 februari 2018 öppnade Ange­reds socialtjänst ett filialkontor i Lövgärdet. Här arbetar åtta socialsekreterare med enbart barn och unga på 30 timmars arbetsvecka, med bibehållen lön.
Nya metoder, inspirerade av arbetet med BBIC och Signs of safety, ska minska mängden dokumentation och frigöra tid för kontakter med barn och andra klienter.
– Framför allt ska Lövgärdetprojektet skapa ökad tillit hos de boende i området, säger Mikael Kurdali Jonsson, chef för Lövgärdetkontoret.

Ökad tillit
– Men vi hoppas också på en rad andra förtjänster med ett litet, specialiserat områdeskontor; närmare samverkan med Lövgärdesskolan, förskolorna, fritidsverksamheten och framför allt en nyöppnad familjecentral.
Undersökningar har visat att tilliten till myndigheter är lägre i utsatta områden som Angered.
– Vi tror att vi kan öka tilliten genom att bli en del av vardagen i området, avliva myter om att socialtjänsten inte gör annat än omhändertar barn, utan att man kan få hjälp från oss, säger Mikael Kurdali Jonsson.

Gå in tidigt
– Vi ska bli mer kända i området, både hos professionella och brukare, för att kunna bistå redan på orosstadiet i stället för att komma in först när det är riktig kris.
– Genuint socialt arbete skulle jag vilja kalla det, säger Mikael Kurdali Jonsson.
Östersund har varit inspirationskälla för den kortare arbetstiden, 30 timmar per vecka.

Följs av forskare
– Mer tid till återhämtning ledde till att medarbetare och chefer i Östersund blev mer effektiva på arbetsplatsen. De tyckte att de hade mer energi och var gladare och piggare – vilket så klart gynnar både arbetsmiljön och klienterna, säger Mikael Kurdali Jonsson.
Verksamhetsutvecklare Anette Moberg har varit med i planering och upphandling och ska nu vara ett stöd i arbetet framöver.
– Exakt hur vet jag inte ännu, det här är ju helt nytt, så jag får se vilken min roll blir. Det vore jättespännande om det här fungerar bra, så vi kan utöka det, säger Anette Moberg.
Arbetstidsförkortningen ska pågå i ett år medan projektets övriga delar – arbetsmiljön, nya arbetsmetoder och tilliten hos medborgarna – löper på två år. Allt ska följas av forskare, med slutrapport 2019.

Socialtjänsten Angered
Sektorn IFO-FH i Angered utvecklar en modern socialtjänst med arbetssätt och metoder som är anpassade till brukarnas behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser.
Inom sektorn arbetar vi tillsammans för att höja kvaliteten för brukarna. Här pågår ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Kontakt:
Mia Sjödahl, områdeschef, Bistånd och service
Tel: 031-365 27 36
E-post: maria.sjodahl@angered.goteborg.se
www.goteborg.se/angered

www.goteborg.se/angered