Presentation

Angered testar 30-timmarsvecka

Publicerad 31 januari 2018

Enhetschef Mikael Kurdali Jonsson och verksamhetsutvecklare Anette Moberg har planerat för det nya kontoret i Lövgärdet, där socialsekreterarna jobbar 30-timmarsvecka. Foto: Patrik Bergenstav
Enhetschef Mikael Kurdali Jonsson och verksamhetsutvecklare Anette Moberg har planerat för det nya kontoret i Lövgärdet, där socialsekreterarna jobbar 30-timmarsvecka. Foto: Patrik Bergenstav
Kortare arbetstid, mer socialt arbete, mer kontakt med brukarna och mindre dokumentation. Angered i Göteborg testar mycket nytt för att hitta tillbaka till ”rötterna” i socialtjänsten.

Den 1 februari 2018 öppnade Ange­reds socialtjänst ett filialkontor i Lövgärdet. Här arbetar åtta socialsekreterare med enbart barn och unga på 30 timmars arbetsvecka, med bibehållen lön.
Nya metoder, inspirerade av arbetet med BBIC och Signs of safety, ska minska mängden dokumentation och frigöra tid för kontakter med barn och andra klienter.
– Framför allt ska Lövgärdetprojektet skapa ökad tillit hos de boende i området, säger Mikael Kurdali Jonsson, chef för Lövgärdetkontoret.

Ökad tillit
– Men vi hoppas också på en rad andra förtjänster med ett litet, specialiserat områdeskontor; närmare samverkan med Lövgärdesskolan, förskolorna, fritidsverksamheten och framför allt en nyöppnad familjecentral.
Undersökningar har visat att tilliten till myndigheter är lägre i utsatta områden som Angered.
– Vi tror att vi kan öka tilliten genom att bli en del av vardagen i området, avliva myter om att socialtjänsten inte gör annat än omhändertar barn, utan att man kan få hjälp från oss, säger Mikael Kurdali Jonsson.

Gå in tidigt
– Vi ska bli mer kända i området, både hos professionella och brukare, för att kunna bistå redan på orosstadiet i stället för att komma in först när det är riktig kris.
– Genuint socialt arbete skulle jag vilja kalla det, säger Mikael Kurdali Jonsson.
Östersund har varit inspirationskälla för den kortare arbetstiden, 30 timmar per vecka.

Följs av forskare
– Mer tid till återhämtning ledde till att medarbetare och chefer i Östersund blev mer effektiva på arbetsplatsen. De tyckte att de hade mer energi och var gladare och piggare – vilket så klart gynnar både arbetsmiljön och klienterna, säger Mikael Kurdali Jonsson.
Verksamhetsutvecklare Anette Moberg har varit med i planering och upphandling och ska nu vara ett stöd i arbetet framöver.
– Exakt hur vet jag inte ännu, det här är ju helt nytt, så jag får se vilken min roll blir. Det vore jättespännande om det här fungerar bra, så vi kan utöka det, säger Anette Moberg.
Arbetstidsförkortningen ska pågå i ett år medan projektets övriga delar – arbetsmiljön, nya arbetsmetoder och tilliten hos medborgarna – löper på två år. Allt ska följas av forskare, med slutrapport 2019.

Socialtjänsten Angered
Sektorn IFO-FH i Angered utvecklar en modern socialtjänst med arbetssätt och metoder som är anpassade till brukarnas behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser.
Inom sektorn arbetar vi tillsammans för att höja kvaliteten för brukarna. Här pågår ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Kontakt:
Mia Sjödahl, områdeschef, Bistånd och service
Tel: 031-365 27 36
E-post: maria.sjodahl@angered.goteborg.se
www.goteborg.se/angered

www.goteborg.se/angered