Presentation

Stöd och omsorg utan vinstsyfte

Publicerad 29 januari 2019
storaskondal_DSC0040
Hasse Larsson, verksamhetschef för barn och unga och Jenny Fohrman, verksamhetschef för LSS vid stiftelsen Stora Sköndal.

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Verksamheten är idéburen och den humanistiska grundsynen genomsyrar hela den sociala verksamheten.

Verksamhetschefen för barn och unga, Hasse Larsson, har arbetat vid stiftelsen Stora Sköndal i drygt tre år. Han har varit verksam inom socialt arbete i många år men stiftelsens värdegrund var avgörande för hans val att söka sig hit.
– Det kändes verkligen positivt med en idéburen, icke vinstdrivande verksamhet. Nu när jag är här finns det många andra aspekter som gör att jag trivs och vill vara kvar – förutom att arbetet såväl som verksamhetsområdet är väldigt brett, får man också chansen att samverka med andra enheter och det tycker jag är värdefullt.

Ger fördelar för alla parter
Hasses kollega, verksamhetschefen för LSS Jenny Fohrman, ger sitt medhåll. Hon betonar att medarbetarna vid stiftelsen lever som de lär, vilket för med sig många fördelar både internt och för brukarna.
– Den stora bredden i kombination med våra värderingar gör att vi kan erbjuda brukarna saker vi annars inte hade kunnat göra, till exempel praktikplatser på området, möjligheten till en meningsfull sysselsättning för de som står en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden genom avtal med arbetsförmedlingen och mycket mer, säger Jenny, som varit vid stiftelsen i 1,5 år.

Starkt engagemang i utveckling
Stiftelsen har cirka 600 medarbetare, men trots den stora personalstyrkan är avstånden väldigt korta och stämningen öppen och lättillgänglig. Det finns också ett starkt engagemang i utvecklingen av Sköndal som stadsdel.
– Klimatet är väldigt lyhört och det finns stora möjligheter för oss att påverka, även i ett större perspektiv. Ett exempel är att vi genom samarbete med högskolan Ersta Sköndal Bräcke har direkt tillgång till fortbildande insatser. Ett annat är att vi har möjlighet att vara med och påverka hur lokaler kan planeras, framför allt i den nya stadsdelen i Sköndal som stiftelsen är med och utformar. Verksamheten tar helt enkelt hänsyn till medarbetarnas input och kompetenser, vilket gör att vi har rätt förutsättningar för att hjälpa de som mest behöver hjälp, avslutar Jenny och Hasse.

Läs mer om våra verksamheter här!

Stora Sköndal
Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Idag ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, högskola, och människor med funktionsnedsättning inom verksamheten. Stiftelsen satsar också stort på socialpsykiatri och visionen är ett samhälle med självklar plats för alla.

Tel. vxl: 08-400 29 100
www.storaskondal.se