Presentation

I Alingsås samlas verksamheten runt klienten

Publicerad 29 januari 2019
Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna och Anne Forssell, chef för avdelning Unga vid socialtjänsten i Alingsås. Foto: Marie de Verdier
Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna och Anne Forssell, chef för avdelning Unga vid socialtjänsten i Alingsås. Foto: Marie de Verdier

– Vi ville bort från stuprörstänk och skapa en verksamhet som bygger på samverkan. Nu har vi en processorienterad organisation där de som arbetar närmast ihop även sitter i samma ledningsgrupp, berättar Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna vid socialtjänsten i Alingsås.

Socialtjänsten i Alingsås är sedan drygt ett år tillbaka mitt uppe i införandet av en ny, processorienterad organisation.
– Jag ser det som att vi är i början på en lång resa, säger Tanja Mattsson, som redan nu tycker sig kunna märka en större samverkan mellan olika enheter och avdelningar.
Anne Forssell, chef för avdelning Unga, är av samma uppfattning.
– Många klienter behöver insatser från såväl barnavård som försörjning och kanske även stöd från andra enheter. Ett av våra mål är därför att skapa en sömlös organisation genom ökad dialog och gemensamt ansvarstagande. Grundtanken är att vi ska arbeta utifrån ett helhetstänkande och att olika processer kan överlappa varandra på ett klokt sätt som gynnar de Alingsåsbor som kommer i kontakt med oss.

Vi söker Barnsekreterare till Avdelning unga, läs mer och ansök här!

Stora vinster
Hon påpekar att det redan idag finns stora vinster med den nya organisationen.
– Att i samma ledningsgrupp ha enhetschefer med olika inriktning på uppdrag skapar god sammanhållning och hjälper oss att se frågor ur olika vinklar. Sammantaget bidrar detta till vår strävan att se hela människan.
För egen del har Anne Forssell ett långt förflutet inom socialtjänsten i Göteborg. Att hon efter 30 år sökte sig till Alingsås berodde just på möjligheten att arbeta processorienterat.
– Jag blev väldigt tilltalad av dessa tankar, eftersom organisationen ger mig som avdelningschef möjlighet att utveckla något helt nytt och spännande inom barnavården. Dessutom är Alingsås en naturskön och trevlig kommun, vilket gjorde att jag under förra året tog steget och började arbeta här, ett beslut jag inte har ångrat.
Tanja Mattsson har arbetat fyra år i Alingsås kommun, men är relativt ny på tjänsten som avdelningschef inom social-tjänsten, som hon tillträdde i höstas.
– Jag har tidigare arbetat på utförarsidan och vet att det lätt kan uppstå gnissel i samverkan mellan utförare och myndighetsutövare, något som man lättare kan jobba runt om man sitter i samma ledningsgrupp. Med hjälp av den nya, processinriktade organisationen kan vi ha större fokus på helheten vilket gynnar alla.

Vi söker socionom till Mottagningsgruppen, läs mer och ansök här!

Sitter samlade
Numera är också hela myndighetsutövningen samlad i ett hus. En nyordning som ofta lovordas, inte minst av ny personal.
– Att vi sitter samlade ger känslan av det är en ganska liten och greppbar förvaltning, vilket är bra om man är ny i yrket, säger Anne Forssell.
Hon berättar att verksamheten erbjuder goda förutsättningar som ska underlätta för nyutexaminerade socionomer som kommer till Alingsås.
– Förutom att vi erbjuder nya socialsekreterare inom barnavården att delta i Yrkesresan, som drivs av Göteborgsregionen, har vi erfarna och engagerade arbetsledare och även seniorhandläggare som fungerar som mentor. Våra förste socialsekreterare har särskilt ansvar för att de nya blir väl mottagna och slussas in i sin nya yrkesroll där ansvar växer i takt med erfarenhet och kunskap.

Vi söker Utredare, läs mer och ansök här!

Spännande utveckling
Både Tanja och Anne kan varmt rekommendera andra socionomer att följa deras exempel och söka sig till socialtjänsten i Alingsås.
– Om man tilltalas av ett processorienterat arbetssätt och strävan mot en sömlös organisation, ett nära ledarskap samt transparens och öppenhet så finns här mycket att hämta. Det finns goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, inte minst för att samverkan mellan enheterna gör det lättare att gå mellan olika avdelningar, oavsett om man tidigare arbetat med myndighetsutövning eller utförande. Att medarbetare växlar mellan olika enheter är berikande för organisationen som sådan, säger Anne.
Tanja påpekar att verksamheten just påbörjat ett spännande utvecklingsarbete som aldrig kommer att bli riktigt färdigt.
– För oss handlar det om att hela tiden bli lite bättre. Tillsammans skapar vi en socialtjänst i framkant.

Vi söker Barnsekreterare till Avdelning unga, läs mer och ansök här!

Alingsås kommun
Välkommen till Alingsås och en socialtjänst som är tillräckligt stor för att driva utveckling, och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Vi samlar vår verksamhet runt klienten och utvecklar ständigt vårt arbete för att möta behoven hos dem vi är till för.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 69 70
www.alingsas.se