Foto: Gustav Gräll

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Hot och våld

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Nästan hälften av Visions medlemmar har det senaste året utsatts för någon form av direkta eller indirekta hot.

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Att hjälpa placerade barn

Barn och ungdomar

Att hjälpa placerade barn

Barn och ungdomar som placeras i familjehem eller HVB-hem får ofta en tuff start i livet.

Att hjälpa placerade barn

Foto: Shutterstock

Kampen mot prostitution

Arbete mot Prostitution

Kampen mot prostitution

Det kommer hela tiden nya arenor och plattformar där unga personer blir sexuellt kommersiellt exploaterade på olika sätt.

Kampen mot prostitution

Foto: Shutterstock

Göra gott inom myndigheter

Myndighetsarbete

Göra gott inom myndigheter

Hur kan man som socionom göra gott, rätt och nytta inom myndighetens ramar? Och vad finns det för framtida utmaningar för yrkesgruppen?

Göra gott inom myndigheter

Socionomen Anna utreder brottslingar

Forensisk socialutredare

Socionomen Anna utreder brottslingar

Som socionom och forensisk socialutredare på RMV får Anna Mattsson utreda brottsmisstänkta individer på djupet.

Socionomen Anna utreder brottslingar

Foto: Socionomdagarna

Socionomdagarna – mötesplatsen för alla socionomer

Socionomdagarna 2021

Socionomdagarna – mötesplatsen för alla socionomer

Socionomdagarna som arrangeras den 9 och 10 november 2021 på Stockholmsmässan i Älvsjö, är Sveriges största mötesplats för socialt arbete.

Socionomdagarna – mötesplatsen för alla socionomer

Pandemins påverkan på socialtjänsten

Coronapandemin

Pandemins påverkan på socialtjänsten

I en rapport om coronakrisen i socialtjänsten märks stora skillnader mellan kommuner – men också oväntat stor flexibilitet.

Pandemins påverkan på socialtjänsten

Öka kunskapen om våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Öka kunskapen om våld i nära relationer

NCK:s kurs är ett mycket uppskattat verktyg som bland annat används av socialtjänsten för att öka kompetensen kring relationsnära våld.

Öka kunskapen om våld i nära relationer

Ledarskap i förändring

Ledarskap

Ledarskap i förändring

Förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist tror att framtiden kräver ännu mer flexibilitet inom ledarskap.

Ledarskap i förändring

Foto: Per Sandberg

Stärkt socialrättslig kompetens ökar tryggheten

Socialrätt

Stärkt socialrättslig kompetens ökar tryggheten

Socionomer i de flesta av socialtjänstens verksamhetsområden har nytta av att stärka sin socialrättsliga kompetens.

Stärkt socialrättslig kompetens ökar tryggheten