Säkra kvaliteten i familjevården

Placering av barn och unga

Säkra kvaliteten i familjevården

Rebecca Svensson familjehemsplacerades för första gången som treåring. Som vuxen valde hon att utbilda sig till socionom.

Säkra kvaliteten i familjevården

Stöd i mötet med brottsutsatta

Brottsofferjouren

Stöd i mötet med brottsutsatta

Många brottsoffer har ett stort behov av att bearbeta det känslomässiga trauma de utsatts för.

Stöd i mötet med brottsutsatta

Foto: Ulf Huett

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

I november 2021 presenterade Samsjuklighetsutredningen sina förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet.

Tydligare ansvar vid samsjuklighet

Foto: Magnus Länje

Desinformation skadar socialtjänsten

Desinformation

Desinformation skadar socialtjänsten

På senare tid har kampanjer mot socialtjänstens arbete pågått via sociala medier.

Desinformation skadar socialtjänsten

Pandemin har varit krävande för många socionomer

Arbetssituationen i socialtjänsten

Pandemin har varit krävande för många socionomer

För många socialsekreterare har coronapandemin inneburit en konstant hög arbetsbelastning.

Pandemin har varit krävande för många socionomer

Foto: Gustav Gräll

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Hot och våld

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Nästan hälften av Visions medlemmar har det senaste året utsatts för någon form av direkta eller indirekta hot.

Hot och våld ingår i många socionomers vardag

Att hjälpa placerade barn

Barn och ungdomar

Att hjälpa placerade barn

Barn och ungdomar som placeras i familjehem eller HVB-hem får ofta en tuff start i livet.

Att hjälpa placerade barn

Foto: Shutterstock

Kampen mot prostitution

Arbete mot Prostitution

Kampen mot prostitution

Det kommer hela tiden nya arenor och plattformar där unga personer blir sexuellt kommersiellt exploaterade på olika sätt.

Kampen mot prostitution

Foto: Shutterstock

Göra gott inom myndigheter

Myndighetsarbete

Göra gott inom myndigheter

Hur kan man som socionom göra gott, rätt och nytta inom myndighetens ramar? Och vad finns det för framtida utmaningar för yrkesgruppen?

Göra gott inom myndigheter

Socionomen Anna utreder brottslingar

Forensisk socialutredare

Socionomen Anna utreder brottslingar

Som socionom och forensisk socialutredare på RMV får Anna Mattsson utreda brottsmisstänkta individer på djupet.

Socionomen Anna utreder brottslingar