Myndighetsarbete

Göra gott inom myndigheter

Publicerad 24 september 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Lina Ponnert har skrivit en bok om att som socionom göra gott inom myndigheter.

Hur kan man som socionom göra gott, rätt och nytta inom myndighetens ramar? Och vad finns det för framtida utmaningar för yrkesgruppen?
– Det finns en riktning som pratar mer om tilltro till professionen och att man ska hitta balans mellan new public management och andra krav, säger socionomen och forskaren Lina Ponnert.

Lina Ponnert har skrivit boken Socionomen i myndigheten – Att göra gott, göra rätt och göra nytta tillsammans med Kerstin Svensson, båda socionomer och forskare i socialt arbete.
– Alla de här perspektiven, etiken och viljan att göra gott för människor, att göra rättsligt ”rätt” och att göra nytta genom att till exempel förhålla sig till krav på evidens och organisationens arbetsmodeller, är viktiga i myndighetsarbete och när socionomer ska fatta beslut; man kan inte bara se allt ur ett perspektiv. Socionomer i myndigheter måste både ha kunskap om och kunna balansera mellan och förena de här perspektiven och tolka dem för att hantera det ansvar som finns i myndighetsrollen. Det är den utmaningen som gör arbetet svårt men också spännande och givande, säger Lina Ponnert.

”En viss flexibilitet krävs som regel i praktiken då ingen situation eller individ är den andra lik.”

Handlingsutrymme finns
Under de senaste åren har kraven på att arbeta evidensbaserat och effektivt ökat, och många riktlinjer och mallar har tagits fram. New public management har både hyllats och kritiserats.
– Det blir en synlighet och transparens som kan vara bra. Men risken är att det blir för byråkratiskt eller stelt om man tolkar för strikt. En viss flexibilitet krävs som regel i praktiken då ingen situation eller individ är den andra lik, säger Lina Ponnert.
Hon betonar det handlingsutrymme som trots allt finns, och som kräver kompetens.
– Mycket av socionomers arbete handlar om mötet med individer i utsatta eller svåra situationer, och ett respektfullt bemötande är viktigt. I arbetet finns också möjlighet att skapa sig ett handlingsutrymme, och man har ansvar att använda det handlingsutrymme som finns med professionellt omdöme.

Vidareutbilda sig
Lina Ponnert menar att socionomer har en unik kompetens vad gäller förmåga till helhetssyn vilket blir än mer viktigt i allt mer specialiserade organisationer.
– Det finns så mycket kunskap idag och det kan vara svårt att hålla sig à jour med all typ av forskning och alla målgrupper. Socionomprogrammet är idag en generalistutbildning, men kanske kommer fler att bygga på med specialistkurser och vidareutbilda sig längre, utifrån vad man hamnar i för yrkesroll.