Brottsofferjouren

Stöd i mötet med brottsutsatta

Publicerad 22 februari 2022
Text: Annika Wihlborg

Många brottsoffer har ett stort behov av att bearbeta det känslomässiga trauma de utsatts för. Andra har frågor som berör alltifrån polisutredning till skadeståndsprocess eller hur en rättsprocess går till. För många brottsoffer, vittnen och anhöriga fungerar Brottsofferjouren som ett viktigt känslomässigt och praktiskt stöd. Detsamma gäller för socionomer som behöver vägledning i mötet med brottsutsatta klienter.

Emelie Höög, socionom och samordnare på Brottsofferjouren i Mellersta Skåne.

– Brottsofferjouren bedriver en rikstäckande verksamhet med ett sjuttiotal lokala jourer runtom i landet. Vi är en ideell organisation som erbjuder medmänskligt samtalsstöd till brottsutsatta, vittnen samt deras anhöriga och anhöriga till gärningspersonen. Vi erbjuder såväl känslomässigt samtalsstöd som praktiskt stöd per telefon och i samband med rättegångar. Vid rättegångar arbetar vi uppsökande gentemot brottsutsatta, vittnen och anhöriga, säger Emelie Höög, socionom och samordnare på Brottsofferjouren i Mellersta Skåne. Hon har arbetat på Brottsofferjouren i tre år och organiserar bland annat volontärer och har stödsamtal med brottutsatta, vittnen och anhöriga.

”Hos vissa individer kan även mindre allvarliga brott ge upphov till en stark krisreaktion.”

Resurs och expertfunktion
Många socionomer möter brottsutsatta eller vittnen i sitt arbete. Brottsofferjouren fungerar som en resurs och en expertfunktion för exempelvis socialsekreterare som behöver vägledning i hur de på bästa sätt kan stödja en brottsutsatt klient.
– Socionomer är välkomna att kontakta oss och kan självklart även hänvisa brottsutsatta klienter i behov av medmänskligt och praktiskt stöd till oss. Socionomer som själva blir kallade till en rättegång kan också ta kontakt med oss för praktisk information och rådgivning, säger Emelie Höög.

Respektera individens reaktion
Hennes råd till socionomer som kommer i kontakt med brottsoffer är att respektera individens reaktion på det brott man utsatts för. Acceptera och tillmötesgå individens reaktion efter att ha blivit brottsutsatt utan att ifrågasätta den.
– Hos vissa individer kan även mindre allvarliga brott ge upphov till en stark krisreaktion. Man bör också ha i åtanke att brottsutsatta individer i allmänhet har mycket att hålla reda på i form av kontakt med alltifrån polis till advokat och försäkringsbolag. Det är också vanligt att brottsoffer drabbas av glömska eller känner sig förvirrade. Man kan därför behöva upprepa information flera gånger. Det handlar i grund och botten om att utgå från individens behov här och nu och inte bidra till sekundär viktimisering. Man kan reagera på så olika sätt efter att ha blivit utsatt för ett brott. I det här sammanhanget finns inget rätt eller fel, säger Emelie Höög.