Desinformation

Desinformation skadar socialtjänsten

Publicerad 22 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Magnus Länje
Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Magnus Länje

På senare tid har kampanjer mot socialtjänstens arbete pågått via sociala medier. I somliga kampanjer kommuniceras budskapet att socialtjänsten kidnappar barn och att de använder sig av LVU på ett felaktigt sätt.

– Socialtjänsten bedriver och har historiskt bedrivit verksamhet som är föremål för allmänhetens åsikter. Det har även tidigare uttryckts en hel del åsikter som rimmar illa med socialtjänstens faktiska uppdrag. Desinformationskampanjer riskerar att öka avståndet mellan socialtjänsten och de individer som faktiskt behöver hjälp. Det kan innebära att människors rädsla gör att de undviker kontakt med socialtjänsten, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

”Desinformationskampanjer riskerar att öka avståndet mellan socialtjänsten och de som faktiskt behöver hjälp.”

Rädsla för att fatta beslut
Ett fundament för socialtjänstens arbete är allmänhetens grundläggande förtroende för verksamheten. När kampanjer som inte grundar sig på fakta sprids riskerar det förstås att påverka människors syn på socialtjänsten och dess verksamhet.
– Vi ska absolut ta det här på största allvar och fortsätta att sprida saklig information om socialtjänstens arbete. En utmaning i det sammanhanget är att nå ut med information om hur socialtjänstens verksamhet faktiskt fungerar. För enskilda socialsekreterare kan den här typen av desinformationskampanjer öka risken för hot och våld. Det kan i förlängningen leda till att socialsekreterare, av rädsla för repressalier, inte vågar fatta de beslut eller genomföra de insatser som krävs, säger Heike Erkers.

Skydd vid känsliga ärenden
En viktig åtgärd är en förstärkt skyddsstruktur för socialsekreterare som arbetar med särskilt känsliga ärenden, som placeringar enligt LVU. Akademikerförbundet SSR driver bland annat frågan om att socialsekreterare som arbetar med den typen av tuffa ärenden bör ha rätt till skyddade personuppgifter och omfattas av samma typ av skydd som poliser.
– Socialtjänsten har under en länge tid varit underfinansierad och underbemannad. I många kommuner saknas den buffert som krävs för att socialsekreterare som arbetar med känsliga ärenden ska kunna arbeta i par för att öka säkerheten. De mest komplicerade ärendena bör i första hand hanteras av erfarna medarbetare. Därför är det viktigt att vi erbjuder dem rätt villkor och trygghet för att de ska kunna utför sitt arbete på ett säkert sätt, säger Heike Erkers.