Presentation
Sundsvalls kommun Socialtjänsten

Lokala team och ökad tillgänglighet ökar motivationen

Publicerad 19 september 2023
Foto: Anna-Clara Eriksson
Lotta Larsen, socialsekreterare, Stina Karlman, specialistsocialsekreterare, Anna Flodström, enhetschef för Ljustadalen. Foto: Anna-Clara Eriksson

Arbetet inom barn, unga och familj på socialtjänsten i Sundsvall utgår från lokala geografiska kontor runtom i kommunen. Här arbetar socialsekreterare och familjebehandlare tillsammans för att fånga upp tidiga behov, arbeta relationsbyggande med befolkningen och vid behov snabbt kunna sätta in insatser redan på ett tidigt stadium. Arbetssättet leder både till en högre tillgänglighet för medborgarna och en ökad motivation bland medarbetarna.

– Vi har sedan 2021 gått från ett funktionsindelat till ett geografiskt indelat arbetssätt i fyra prioriterade områden i Sundvall. I varje område finns en första linje i ett lokalkontor bestående av familjebehandlare och socialsekreterare, med fokus på förebyggande arbete och samverkan. I varje område finns också socialsekreterare som arbetar centralt med utredningar och uppföljningar säger Anna Flodström, enhetschef för Ljustadalen.

Nu söker vi socialsekreterare till Barn och Unga i Sundsvalls kommun. Klicka här för mer information och ansökan (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker socialsekreterare till Barn och Unga. Klicka här för mer information och ansökan

Ökad kontinuitet och bättre kvalitet
– Vårt lokala arbete och våra lokala kontor gör oss mer tillgängliga och för oss närmare barn, unga och familjer i respektive område. Det ger oss helt andra möjligheter att arbeta relationsskapande och erbjuda våra klienter en långsiktig och kontinuerlig kontakt som följer dem hela vägen från initial kontakt till eventuell utredning, åtgärd och uppföljning. Sammantaget gör den här strukturen det lättare för oss att göra ett bra och högkvalitativt jobb, agera snabbt och genomföra tidiga insatser, säger Lotta Larsen, socialsekreterare inom första linjen i team Ljustadalen.
Stina Karlman är specialistsocialsekreterare på den centrala enheten i team Ljustadalen. Hon upplever att det arbetssätt som numera tillämpas inom barn, unga och familj i Sundsvalls kommun gör det lättare att knyta kontakt med och kontinuerligt samverka med BVC, skola, förskola och andra aktörer i närområdet.
– När vi får in en orosanmälan eller om en familj kontaktar oss så kan vi involveras på ett tidigt stadium och börja arbeta med familjerna direkt när de är som mest motiverade att genomföra en förändring. Våra socialsekreterare i första linjen rör sig ute i samhället och bidrar till att synliggöra och avdramatisera vårt arbete. Det bidrar också till att nyansera människors bild av vår verksamhet. Jag ser dessutom stora fördelar med vår nära samverkan med förskola, skola och polis. Relationerna blir mer personliga och det är lätt att lyfta luren och ringa varandra, säger hon.

Socialt arbete i medvind
– Vi har lagt mycket resurser på att skapa inbjudande och välkomnande lokaler runtom i kommunen. Vi har en bra stödstruktur i våra team, vilket innebär att såväl kollegor som chefer stöder varandra och har fortlöpande tid och möjlighet till reflektion. Det här arbetssättet stärker även min motivation. Det är helt enkelt roligare och mer tillfredsställande att kunna ägna sig åt socialt arbete i medvind, insatser som ger verkliga resultat och att en och samma socialsekreterare kan följa en familj i flera år, säger Lotta Larsen.
– För oss är det viktigt att kunna erbjuda en mångfald av karriär- och utvecklingsmöjligheter utöver chefs- och ledarroller. Medarbetare med minst sju års erfarenhet och vidareutbildning har möjlighet att få en tjänst som specialistsocialsekreterare, säger Anna Flodström.

Nu söker vi socialsekreterare till Barn och Unga i Sundsvalls kommun. Klicka här för mer information och ansökan (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker socialsekreterare till Barn och Unga. Klicka här för mer information och ansökan

Sundsvalls kommun

Socialtjänstens enhet för barn, unga och familjer i Sundsvalls kommun erbjuder socialsekreterare möjligheten att vara med och bidra till ett bättre liv för barn, unga och deras familjer här i kommunen. Vi arbetar förebyggande och med tidiga stödinsatser och gruppverksamhet för att ge barn och föräldrar råd och stöd för att hindra en negativ utveckling på sikt. Vår utmaning är att komma närmare våra medborgare, arbeta uppsökande och erbjuda råd och stödsamtal utan biståndsbedömning.
sundsvall.se