9 av 10 socionomer kan tänka sig att jobba statligt

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Niklas Eldholm, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.
Niklas Eldholm, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.

92 procent av socionomerna kan tänka sig att arbeta för en statlig arbetsgivare. De statliga arbetsgivarna som flest socionomer har ett positivt intryck av är Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Kriminalvården.

– Staten har överlag ett gott rykte som arbetsgivare bland socionomer. En bidragande faktor till det är att statliga arbetsgivare inte är lika detaljstyrda av politiker som socialtjänsten. Staten kan även erbjuda ett antal förmåner som är attraktiva för många, exempelvis längre semester och möjlighet till läkarbesök på arbetstid. Ytterligare en faktor som stärker statens attraktivitet är att arbetsbelastningen generellt sett är lägre än på kommunal nivå, säger Niklas Eldholm, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.

Kontrollmyndigheter rankas högst
Socialstyrelsen är den statliga arbetsgivare som flest socionomer, 61 procent, har ett positivt intryck av. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ligger tvåa med 45 procent och Kriminalvården är trea med 34 procent. Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hamnar däremot i botten av undersökningen.
– Socialstyrelsen och IVO är kontrollmyndigheter för socialtjänsten och anställer ofta rutinerade och erfarna socialsekreterare. Båda dessa myndigheter har traditionellt sett en positiv klang bland socionomer. En bidragande orsak till Kriminalvårdens popularitet är förmodligen att de arbetar fokuserat med ett kognitivt beteendeprogram, säger Niklas Eldholm.

Stora myndigheter rankas lågt
Han är förvånad över att endast 15 procent av socionomerna har ett positivt intryck av Arbetsförmedlingen som arbetsgivare.
– Det kan bero på att Arbetsförmedlingen förmodligen är den myndighet som är mest politikerstyrd, vilket innebär att politiska beslut med kort varsel kan ändra förutsättningarna för verksamheten. Det medför förstås en osäkerhet. Försäkringskassans låga ranking kan ha orsakats av en ökad tonvikt på administrativa snarare än klientnära arbetsuppgifter. Migrationsverkets låga popularitet kan bero på att flyktingtillströmningen väntas minska, vilket kan innebära varsel och färre arbetsmöjligheter för socionomer, säger Niklas Eldholm.

Fler upptäcker statliga arbetsgivare
Hans intryck är att kännedomen om och viljan att arbeta för statliga arbetsgivare är högre bland socionomer idag jämfört med tidigare. När arbetsbelastningen varit hög inom socialtjänsten har allt fler socionomer börjat se sig om efter andra arbetsgivare. Det gör att en växande grupp upptäcker de statliga karriärmöjligheterna.
– Det är positivt eftersom staten kan erbjuda fler karriärmöjligheter för socionomer än man vid en första anblick kan tro, avslutar Niklas Eldholm.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig arbetsgivare för socionomer?

Vilka av följande statliga arbetsgivare för socionomer har du positivt intryck av?