Presentation

Praktisk juridik för socialt arbete

Publicerad 11 september 2019
Soclex_bild_org_edit
Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad, socionomer, jurister, föreläsare och utbildare på SocLex

SocLex erbjuder utbildningar i socialrätt som ger svar på frågor som uppstår i det sociala utredningsarbetet.

Rädd att göra fel? Får man göra oanmälda hembesök? Är socialtjänsten skyldig att erbjuda insatser även om den enskilde inte vill? Vad är en allmän handling? Vilka omfattas av socialtjänstens sekretess? Vad innebär kommunens yttersta ansvar?

Genom våra utbildningar lär du dig att hantera den snåriga juridiken inom socialrätten.

Vi gör juridiken begriplig i den praktiska tillämpningen
Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad har arbetat med socialrättsfrågor i mer än 20 år och som handläggare och chefer inom socialsektorn. Både Beatrice och Katarina har socionom- och juristexamen och är uppskattade föreläsare och utbildare.

Utbildningar under hösten 2019 och våren 2020
Vi erbjuder utbildningar i Stockholm och Göteborg i fina lokaler centralt i städerna. Information om plats återkommer vi med när utbildningsdagen närmar sig. Kontakta oss om ni vill att vi kommer och håller utbildningen på plats i er kommun.

Klicka på kurserna för mer information och ansökan:

Kurser i Stockholm
23 oktober – Grundutbildning inom färdtjänst och riksfärdtjänst
6 november – Bostadsanpassning – grundkurs
20 november – Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin
24 mars – Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin
25 mars – Konkret handläggning inom LVU
26 mars – Avgiftshandläggning

Kurser i Göteborg
4 december – Utbildningskonferens – Ny lagstiftning inom äldreomsorgen
4 mars – Rättshaveristiskt beteende – när den enskilde inte ger sig
9 mars – Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin
10 mars – Rättshaveristiskt beteende – när den enskilde inte ger sig
11 mars – Utbildningskonferens – Ny lagstiftning inom äldreomsorgen
12 mars – Avgiftshandläggning