Presentation

Forskarskolan för långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten

Publicerad 11 september 2019

DSC2395©Ruona-181_edit

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet som pågår mellan 2019-2026 för att främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten.

Forskarskolan verkar nationellt vilket betyder att alla som arbetar i socialtjänsten med behörighet till forskarutbildning är välkomna att söka. De fyra universiteten ligger belägna i Sveriges södra delar vilket ger en stark regional anknytning som främjar samverkansmöjligheter.

Den första antagningen har skett under våren 2019 med studiestart 1 september 2019. Tio personer har antagits, fördelade på Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Forskarskolan gör tre antagningar som riktar sig mot följande områden:
Barn, unga och familj (2019)
Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
Öppen för senare överenskommelse (2021)

Utlysning 2 öppnar i slutet på år 2019 och stänger under våren 2020.

Klicka här för att läsa mer om hur du ansöker