Presentation

Barnfokuserat familjebehandlingsarbete 23-25 september i Stockholm

Publicerad 23 augusti 2019

dan_edit

Välkomna till vår utbildning i barnfokuserat familjebehandlingsarbete med Dan Forsström den 23-25 september i Stockholm. Utbildningen vänder sig till er som arbetar med psykosocialt familjearbete.

Utbildningens syfte är att visa på hur vi kan skapa dialog med föräldrar och barn i utsatta miljöer för att beskriva och förstärka socialarbetaren som verktyg i arbetet med utsatta familjer.

Under tre dagar bjuds ni in i den familjebehandlande praktiken på systemisk och anknytningsorienterad grund. Vi kommer lära oss om anknytningsstödjande arbete med familjer och även se direkta videoklipp från verkliga situationer.

Klicka här för mer information om utbildningen och anmälan

Exempel på dagarnas innehåll
• Systemiska och anknytningsorienterade idéer för socialt familjearbete.
• Hur kan vi använda de systemiska och anknytningsinriktade förhållningssätten i det sociala familjebehandlingsarbetet?
• Det barnfokuserade föräldrasamtalet; intervjun som katalysator till förändring.
• Att samtala med barn och föräldrar i empatisk reparation.
• Nätverksarbete med barnets röst som kompass – att befolka rummet i familjearbetet.

Kursledare:
Utbildningen hålls av Dan Forsström som är familjebehandlare i Stockholms stad och har arbetat med barn, föräldrar och familjer sedan 1995. Han är utbildad socionom och vidareutbildad i systemisk och anknytningsbaserad familjeterapi och aktuell med boken Barnfokuserat Familjearbete – Hur väcker vi det barnfokuserade familjearbetet i det sociala barnavårdsarbetet?

Utbildningen bygger på boken, som har tillkommit som ett försök att synliggöra och beskriva något av det sociala arbetets verklighet när det utförs som anknytnings- och omsorgsstärkande familjearbete.

Klicka här för mer information om utbildningen och anmälan

Akademi Magelungen
Genom att sprida vår erfarenhet och kunskap om vad som fungerar, höjer vi kompetensen inom socialtjänst, skola och psykiatri. Akademi Magelungen ordnar utbildningar, konferenser och handledning för socialtjänst, behandling och skola.

Akademi Magelungen