Presentation

Enkelt och snabbt stöd för rättssäkra beslut

Publicerad 11 september 2018

Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun och Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun.
Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun och Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun.
Underlag, stöd och vägledning i komplexa sociala ärenden är bara ett knapptryck bort. Karnov Kommun erbjuder juridiskt material och rådgivning för att du som arbetar inom socialtjänst eller familjerätt ska kunna fatta trygga, rättssäkra beslut.

Karnov Kommun är en väletablerad digital tjänst, som används av jurister och handläggare på kommuner runtom i Sverige. Nu lanseras en uppdaterad version, som kombinerar ökad användarvänlighet med ett breddat och fördjupat innehåll, speciellt utformat för de som arbetar inom socialtjänsten och familjerätten. Guidande texter, checklistor och möjlighet att rådfråga juridisk expertis är grunden.
– Utgångspunkten är juridiskt material, särskilt lagstiftning och rättsfall som ofta återkommer, med experter som kommenterar och tolkar lagstiftningen. Syftet är att personer som arbetar inom familjerätt och socialtjänst lätt ska kunna navigera sig fram till relevant lagstiftning och praxis och sedan utifrån det fatta rättssäkra beslut, säger Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun.
Guiderna i Karnov Kommun täcker ett brett spektrum av relevant lagstiftning och rättsfall och uppdateras ständigt, berättar Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun och fortsätter:
– Socialtjänsten och familjerätten handlägger ofta extremt komplexa och svåra ärenden, till exempel omhändertagande av barn. Det är oerhört viktigt att besluten som fattas har stöd i lagstiftningen. Samtidigt är personalen på dessa enheter ofta väldigt pressad av stor arbetsbörda och tidspress. Vår tjänst ger snabb och enkel vägledning, så att personalen istället kan lägga sin tid på att hjälpa brukarna.


Karnov Kommun
Karnov Kommun erbjuder Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Innehållet är lätt att förstå och anpassat för just ditt arbetsområde. Tjänsten har uppdat­erats och består bland annat av rättsfall, lagstiftning, juridisk expertrådgivning och omvärldsbevakning. Idag används Karnov Kommun av ett 80-tal kommuner runtom i landet.
www.karnovgroup.se