Drömjobb som doktorand i kommunens tjänst

Publicerad 11 september 2018
Text: Anette Bodinger Larsson

Harald Gegner, kommundoktorand på socialförvaltningen i Lund.
Harald Gegner, kommundoktorand på socialförvaltningen i Lund.
Harald Gegner är kommundoktorand på socialförvaltningen i Lund. En än så länge ganska ovanlig titel, men allt fler kommuner inser fördelarna med kommundoktorander som ett sätt att utveckla olika områden och få in spetskompetens i verksamheten.

I Sverige idag finns det ett tiotal verksamhetsdoktorander i ämnet socialt arbete. Harald Gegner är en av dem. Sedan fyra år tillbaka delar han sin arbetstid på socialförvaltningen i Lund mellan verksamhetsutveckling och forskarstudier.
– Jag arbetar som utvecklingsledare och har ett förvaltningsövergripande uppdrag för hela socialförvaltningen. Därutöver är jag kommundoktorand. Det innebär att jag får använda halva arbetstiden till forskarstudier som ska leda till en doktorsexamen.
För Harald är tjänsten något av ett drömjobb.
– Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med utvecklingsfrågor. Därför slog jag efter många år som handläggare och förste socialsekreterare in på chefsspåret. Jag insåg ganska snabbt att det inte var riktigt rätt väg för mig. Här handlade det mycket om att utveckla internt i verksamheten medan jag var mer intresserad av utvecklingen av det sociala arbetets praktik.
Insikten ledde till att Harald lämnade chefskapet och istället sökte en helt nyinrättad kombinationstjänst.
– Idag får jag jobba med utveckling av professionen och verksamheten utan att behöva vara chef med allt vad det innebär.

Viktig utveckling
En viktig del av hans arbete är att bidra till att skapa en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
– Kunskap är inget statiskt. Jag tror det är viktigt att tänka i termer av att verksamheten och dess medarbetare behöver vara i en ständigt lärande process.
En viktig uppgift är också att fungera som en slags brygga mellan akademi och praktik.
– Som kommundoktorand befinner jag mig i ett organisatoriskt mellanrum med tillgång till två skilda världar, där båda är lika viktiga för att socialtjänsten ska kunna fungera och utvecklas på ett bra sätt.
FORTE har nyligen beviljat 83 miljoner till universiteten i Malmö och Lund för att bedriva en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten med fokus på tillämpad och praktiknära forskning. I framtiden kommer det alltså att finnas fler medarbetare som ägnar tid åt arbete inom socialtjänsten och studier på forskarnivå.
– Jag stortrivs och kan verkligen rekommendera den här karriärvägen till andra socionomer, fastslår Harald.