Presentation

Var med och utveckla VoB:s verksamheter tillsammans med oss

Publicerad 3 september 2018Vi söker ett flertal medarbetare till etablerade och nya verksamheter i Skåne och Kronobergs län. Läs mer om våra lediga tjänster på vob.se

VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling, integration och konsultationer. VoB Syd drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

VoB startar mobilt öppenvårdsteam. Vill du vara med från start och utveckla VoB:s mobila öppenvårdsteam? Vi behöver därför två familjebehandlare till denna verksamhet. Läs mer på vob.se