Presentation

Värmdö socialkontor vill bli arbetslösa

Publicerad 31 januari 2018

Kreativitet, delaktighet, värme, professionalism och takhöjd är ord som är hörnstenar på Värmdös socialkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kreativitet, delaktighet, värme, professionalism och takhöjd är ord som är hörnstenar på Värmdös socialkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kreativitet, delaktighet, värme, professionalism och takhöjd är ord som är hörnstenar på Värmdös socialkontor. Anders Holmström började arbeta på socialkontoret i Värmdö 2006 och är idag enhetschef på Individ- och familjeomsorgen. Han fastnade direkt för den öppna stämningen.

– Jag uppskattade att man fick gehör för sina egna idéer och fick testa nya arbetsuppgifter. Att det är högt i tak är viktigt för att man ska utvecklas, säger han och tillägger att idéerna ska komma från de som arbetar praktiskt med brukarna och inte ovanifrån.
Som ett exempel på detta beskriver Anders hur personalen under en planeringsdag tillsammans arbetade fram en modell för hur barnavårdsutredningar kan bedrivas på kortast möjliga tid med hög kvalitet och starkt barnperspektiv.
– Det är en fullvärdig utredning, men som utförs under kortare tid, vilket är bra både för brukarna och för oss, säger Anders.

Medarbetarna banar vägen
Han berättar vidare att en ledstjärna i arbetet med alla brukare på Värmdö är att stötta individen att möjliggöra resurser i dens egna nätverk. En av Värmdös visioner är att göra sig själva arbetslösa, att individen inte ska vara i behov av stöd från socialtjänsten.
– Utifrån det kan det verka motsägelsefullt att personalen är vår viktigaste tillgång för att göra oss arbetslösa, säger Anders med ett leende, men det är medarbetarna som banar vägen. Därför är det viktigt att de mår bra och trivs. Kommunen har ett generöst friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme.

Man får vara sig själv
Socialkontoret i Värmdö består av flera enheter men för att underlätta för brukaren finns endast en mottagningsenhet oberoende av ärendets art. Mottagningen hjälper sedan brukaren vidare till rätt instans.
Frida Ekström är nytillträdd gruppchef på Arbete och försörjning, enheten som arbetar med ekonomiskt bistånd och stöd för att brukaren ska nå självförsörjning genom arbete eller annat. Hon beskriver att bland det roligaste med arbetet är att det är varierat, ingen dag är den andra lik. Frida har tio års erfarenhet inom yrket och hon kom till Värmdö för fem år sedan.
– Det som slog mig när jag kom hit är att man får vara sig själv, säger Frida som en replik på att det är högt i tak. Skulle det vara några problem med ett ärende känner jag mig trygg i att vi hjälps åt och stöttar varandra, vilket är ovärderligt, avslutar hon.

Värmdö kommun
Värmdö kommun med drygt 40 000 invånare är en av landets snabbast växande kommuner. I centralorten Gustavsberg bor ungefär 10 000 invånare. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan och många söker sig hit för att bo nära natur, skärgård och storstad. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 470 00
E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
www.varmdo.se

www.varmdo.se