Presentation

Trollhättan lyssnar på sina socialsekreterare

Publicerad 31 januari 2018

Laila Mällinen och Anna Kuusela, socialsekreterare vid Utredningsgruppen Barn och Unga. Foto: Sebastian LaMotte
Laila Mällinen och Anna Kuusela, socialsekreterare vid Utredningsgruppen Barn och Unga. Foto: Sebastian LaMotte
Det senaste året har Trollhättans socialförvaltning i samverkan med sina socialsekreterare genomfört en rad satsningar för att skapa en attraktivare arbetsmiljö. Ansträngningarna har gett resultat över förväntan och skapat en upplevd positiv stämning för både klienter och för personalen.

Liksom på många andra håll i Sverige hade socialtjänsten i Trollhättan en hög personalomsättning och trenden har varit att socialsekreterarna överger myndighetsutövning för mindre krävande arbeten för att kunna kombinera sitt arbetsliv med ett väl fungerande familjeliv.
– Vi har ett oerhört givande arbete men det kan också innebära en tung arbetsbörda, och på grund av det har vi haft många uppsägningar. För att motverka detta mötte förvaltnings- och områdeschef medarbetarna i dialog för att kartlägga vilka faktorer som var avgörande för att skapa ett bejakande arbetsklimat. Syftet var att kunna skräddarsy riktade insatser inom den psykosociala arbetsmiljön för att nå största effekt. Det tog inte ens två veckor innan det hade genomförts förändringar gällande vår arbetsmiljö som både gjorde skillnad för oss socialsekreterare och skapade större trygghet för klienterna, berättar Laila Mällinen, socialsekreterare vid Utredningsgruppen Barn och Unga.

Stort antal förbättringsåtgärder
Trollhättan har en mängd öppenvårdsinsatser för att kunna utföra relevanta åtgärder på hemmaplan och upprättar fortlöpande till exempel nya boenden och verksamhetslägenheter för att bistå unga vuxna att etablera sig i samhället. Lailas kollega Anna Kuusela, även hon socialsekreterare vid Barn och Unga, betonar att den ökade lyhördheten har varit en avgörande parameter i utvecklingsprocessen.
– Våra chefer står upp för oss i alla led och vi har en kontinuerlig dialog för att fortsätta arbetet framåt. När vi flaggar för något går det snabbt – exempelvis har det etablerats flera nya tjänster för att minska arbetsbelastningen och vi ser att ledningen tar oss på allvar genom utökade resurser för att kunna göra ett kvalitativt arbete. En tydligt utformad lönetrappa och möjligheten att styra sin egen tid har – i kombination med systematiska satsningar på arbetsmiljö och en tät arbetsledning med stöttande teamledare – gett organisationen helt nya möjligheter att skräddarsy insatser utifrån individens behov.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Trollhättan
Utredningsgruppen Barn & Unga arbetar med barn och unga 0-20 år och deras familjer/nätverk. Trollhättans Stad verkställer beviljade insatser efter avslutad utredning genom Familje­huset där flera olika metoder finns att tillgå. Trollhättans Stad är en innovativ och stolt stad där vi är duktiga på att jobba med hemmaplansinsatser, stora som små med stort fokus på individens behov och samverkan med andra aktörer i samhället. Trollhättans Stad har genom att ligga i framkant gällande öppenvårdsinsatser möjlighet att bemöta flera olika svårigheter i arbetet med att förbättra barn och ungas livsvillkor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
Tel: 0520-49 50 00
E-post: social@trollhattan.se
www.trollhattan.se

www.trollhattan.se