Presentation

Stabilitet präglar socialtjänsten i Kungsbacka

Publicerad 31 januari 2018

Sofia Angervall, Anna Idegård och Mie Flood i Kungsbacka. Foto: Ateljé Utell
Sofia Angervall, Anna Idegård och Mie Flood i Kungsbacka. Foto: Ateljé Utell
I Kungsbacka har socialtjänsten vänt den tidigare spiralen med hög personalomsättning och konsulttjänster. Kommunen har arbetat medvetet för att stabilisera organisationen och att skapa en attraktiv och trivsam arbetssituation med goda möjligheter till utveckling.

Mie Flood har arbetat med socialt arbete i 22 år och är förste socialsekreterare i Kungsbacka sedan 1,5 år.
– När jag började min tjänst i Kungsbacka var det liksom på många andra håll hög personalomsättning och kommunen tvingades anlita konsulter för att täcka upp bristen på personal så att den fast anställda personalen fick rimlig arbetsbelastning. Vi har också inom förvaltningen jobbat aktivt med att genomföra goda introduktioner. Följden blev att fler valde att stanna kvar när man fick en rimligare arbetsbelastning och en stabil enhet, och det har vi sedan byggt vidare på. Idag behöver barn och ungdomsenheten inga konsulter och här finns verkligen möjligheter att göra ett bra jobb, betonar hon.

Medvetna satsningar på förbättring
Som en del av Göteborgsregionen är Kungsbacka en av 13 kommuner som har förmånen att erbjuda sina nya social­sekreterare att delta i Yrkesresan, en introduktion för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården. En av de som genomgått utbildningen är Anna Idegård, även hon socialsekreterare vid enheten för barn och unga.
– Förutom kommunens egen introduktion fick jag delta i Yrkesresan och det var en väldigt stabil grund att stå på. Det görs medvetna satsningar i Kungsbacka för att förbättra situationen för socialsekreterare och medarbetare oavsett nivå, vilket märks inte minst på det nära och stabila arbetsledarskapet, att lönerna har höjts och att det finns ett tydligt lugn på enheten, berättar hon.

Förändring som består
Kungsbacka har flera tillgängliga forum för att lyfta idéer, ställa frågor och få stöd, men det som framförallt är positivt är att enheten arbetar med medhandläggarskap som en självklarhet i alla ärenden och nära arbetsledning.
– Förutom att det stärker klientens rättssäkerhet blir det avlastande för oss utredare och det skapar också ett utrymme för oss att omsätta sådant vi lär oss i praktiken. Det är först då vi förankrar våra kunskaper i det dagliga arbetet som förändring blir beständig, avslutar de.

Barn- och ungdomsenheten Kungsbacka
Kungsbacka kommun har ansvar för att det stöd och den omsorg och service medborgarna får håller god kvalitet och hög säkerhet. Inom kommunen pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete som de senaste åren har rönt ett imponerande resultat och skapat en helt annan stämning och nya förutsättningar för Kungsbackas socialsekreterare.

Barn och ungdomsenheten
Box 104 14
434 24 Kungsbacka
Tel: 0300-83 48 89
E-post: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

www.kungsbacka.se