Socialtjänstens digitaliseringstakt ökar med innovationstänk

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Anette Gladher, biträdande förvaltningschef och tidigare socialchef i Karlskrona kommun. Foto: Karlskrona kommun
Anette Gladher, biträdande förvaltningschef och tidigare socialchef i Karlskrona kommun. Foto: Karlskrona kommun

59 procent av socionomerna anser att deras arbetsgivare inte ligger långt framme inom välfärdsteknik och digitalisering. En kommun som satsat på digitalisering är Karlskrona, som utvecklat en app för familjehemsvården som frigör tid och höjer kvaliteten.

− Att 59 procent av socionomerna inte anser att deras arbetsgivare ligger långt framme inom välfärdsteknik och digitalisering är förstås inte positivt. Däremot finns det en omfattande utvecklingspotential på det här området, socialtjänsten kan åstadkomma mycket nytta med digitala verktyg. Socialtjänstens medarbetare kommer säkerligen att komma med många förslag på hur digitalisering kan effektivisera arbetet framöver, det är viktigt att chefer är lyhörda för dessa förslag, säger Anette Gladher, biträdande förvaltningschef och tidigare socialchef i Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun är en av tio kommuner som deltar i SKL:s projekt LEDA för smartare välfärd, med syftet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Frigör tid för socialsekreterare
− I samarbete med ett lokalt it-företag utvecklade vi appen BarnSam, som används i familjehemsvården. Genom att använda BarnSam, där familjehemsplacerade barn får besvara frågor via ett formulär, frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen. Det bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå, säger Anette Gladher.
Hon tillägger att BarnSam bidrar till att såväl barn som socialsekreterare upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i familjehemsvården. Kvaliteten i socialsekreterarnas uppföljning höjs och administrationstiden minskar.

Innovationstänk
− För att öka digitaliseringstakten i socialtjänsten krävs en förändrad syn på digitala innovationer. Socialtjänsten behöver bli en organisation som präglas av ett innovationstänk på det här området. Tillvarata socionomernas förslag, formulera en utmaning och se om digitalisering är rätt väg att gå för att lösa den, säger Anette Gladher.
Tanken är att BarnSam på sikt ska kunna användas även i andra delar av socialtjänsten. Karlskrona kommun har även utvecklat en e-tjänst som effektiviserar hanteringen av serveringstillstånd.

Långsiktig digitaliseringsplan
Hennes råd till andra kommuner är att ha en långsiktig digitaliseringsplan som det tagits beslut kring på högsta ledningsnivå. Se även till att det finns tid för medarbetarna att lära och ta till sig de nya verktygen.
− Tänk gärna stort, men börja med att utveckla småskaliga digitala lösningar. Kom ihåg att ni inte behöver sitta på alla svar själva; tveka inte att anlita extern expertis från näringslivet och akademin. Samverka genom att dela digitala lösningar med andra kommuner och inrätta gärna en central utvecklingsavdelning som uteslutande fokuserar på att utveckla digitala lösningar för kommunens olika verksamheter, säger Anette Gladher.

Hur långt framme ligger din arbetsgivare (inom socialt arbete) inom välfärdsteknik och digitalisering?