Presentation

Ramavtal en trygghet för konsulter

Publicerad 31 januari 2018

Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Under hela 2017 genomgick Bemannia en kontinuerlig utveckling och det uttalade målet är att fortsätta att växa i lagom takt. Ett viktigt led i den tillväxten är att även fortsättningsvis teckna ramavtal med aktörer i hela Sverige. Det utgör en trygghet för företagets konsulter!

Konsultmarknaden för socionomer håller på att stabilisera sig, men för Bemannia avstannar inte tillväxten. Under 2018 ligger siktet på att ytterligare komplettera de redan omfattande ramavtal företaget har med svenska kommuner och vårdgivare, inte minst för att skapa en tryggare arbetssituation för konsulterna.
– Eftersom vi har en så stor mängd ramavtal kan vi erbjuda våra konsulter uppdrag även vid de tillfällen marknaden i övrigt har stagnerat något. Det ger en tryggare situation för konsulterna, vilket i slutänden är det viktigaste, betonar Jenny Andersson, konsultchef för affärsområdet social.

Utökar sin kvalitetssäkring
Ett annat mål för 2018 är att utvidga Bemannias redan gedigna kvalitetssäkring genom en utökad dialog med både kunder och konsulter.
– Våra konsultchefer kvalitetssäkrar med våra konsulter på i stort sett daglig basis genom att stämma av hur det går, hur de trivs och om de behöver stöd på något vis. Nu kommer vi även att lägga tonvikt på våra kunders upplevelse av vårt bemötande, våra tjänster och vad vi kan göra bättre. Det hjälper oss att ge konsulterna en tydligare målbild av uppdragen, säger konsultchefen Kristina Irvebrant.

Alla kompetenser efterfrågas
De senaste månaderna har Bemannias positiva tillväxt lett till både ombyggnationer och omorganisationer och målet är att fortsätta att växa i lagom takt inom alla sina områden.
– Här finns plats för alla social­sekreterare, oavsett inriktning. Efterfrågan på erfaren och kompetent personal är bred, så det finns uppdrag åt alla i hela Sverige, och eftersom vi åtnjuter ett högt förtroende hos våra kunder känner vi oss säkra i vetskapen om att vi även i framtiden kommer att vara ett av kommunernas förstahandsval, konstaterar Lisa Målberg, även hon konsultchef.

Bemannia
Bemannia är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Företaget är leverantör till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se