6 av 10 anser att socionomkonsulter bidrar

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
61 procent anser att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet.
– Socionomkonsulter kan ofta överföra erfarenheter från sina tidigare uppdragsgivare, säger Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.

– Jag tror att många socionomer betraktar konsultrollen som en möjlighet att utvecklas i sitt yrke, utöka sitt professionella nätverk, bredda sin kompetens- och erfarenhetsbank och att få prova på nya roller som socionom, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd för bemanningsföretaget Rent a Socionom.
Hon anser att fler upphandlare av socionomkonsulter bör värdesätta den auktorisation som många seriösa bemanningsföretag har. Auktorisationen fungerar bland annat som en garant för att bemanningsföretaget verkar långsiktigt och följer gällande kollektivavtal.

Överför erfarenheter
Att 61 procent av socionomerna anser att socionomkonsulter bidrar till det sociala arbetet beror, enligt Eva Domanders, på att socionomkonsulter ofta kan överföra erfarenheter från sina tidigare uppdragsgivare, vilket berikar organisationen de arbetar i för tillfället.
– Socionomkonsulter avlastar även de socionomer som är anställda i organisationen, vilket förbättrar arbetsmiljön. Många verkar förstå att socionomkonsulterna fyller en viktig funktion för att det sociala arbetet ska kunna utföras, oavsett omständigheter, säger Eva Domanders.

Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.
Kräv erfarna konsulter
– Mitt råd till andra upphandlare av socionomkonsulter är att ställa specifika krav. Vi kräver exempelvis minst fem års erfarenhet av utredningsarbete inom det område man ska verka. Erfarna och trygga konsulter som är självgående och snabbt kommer in i arbetet fungerar allra bäst, enligt min erfarenhet. Ett annat råd är att kontakta minst tre referenser för varje konsult. Det är en trygghet om en representant från konsultbolaget kontaktar dig en gång i veckan för att stämma av läget, säger Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd på socialtjänsten i Leksands kommun.

Bidra till utveckling
Hon anser att socionomkonsulter kan bidra med erfarenheter från tidigare uppdragsgivare samt att de kan bidra till utvecklingen av den organisation de befinner sig i för tillfället genom att betrakta sig själva som en i arbetslaget, även om de är anställda av ett konsultbolag.
– Social kompetens är viktigt, det räcker inte att konsulten är en effektiv ”Utredningsmaskin”. En duktig konsult ska kunna bidra med feedback och komma med förslag på hur arbetet i er organisation kan utvecklas eller förbättras, säger Zilha Fific.

Anser du att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet?
bemanning2_graf1
Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för socionomer?
bemanning2_graf2