Presentation

Varje ärende är ett människoliv

Publicerad 1 februari 2017

Ana Hobbi, områdesansvarig för Socionombemanningen hos Bonliva. Här med socionomkonsulten Josefine.
Ana Hobbi, områdesansvarig för Socionombemanningen hos Bonliva. Här med socionomkonsulten Josefine.
Det är ingen nyhet att arbetsbelastningen är otroligt hög inom socialtjänsten, vilket gör det än viktigare att stötta upp för att minimera risken att påverka klienthanteringen. Oavsett om det handlar om en klient eller en socionomkonsult krävs engagemang hela vägen för att individen ska få den trygga omsorg som behövs.

Bonliva fokuserar på trygga och kraftfulla bemanningslösningar inom socionomsektorn.
– Vi skräddarsyr socionomuppdrag för våra vårdgivare som passar alla erfarenhetsnivåer. Vi gör dessutom allt för att våra vårdkonsulter ska trivas i livet – vi finns med hela vägen för att säkerställa att individen mår bra, samt utvecklas i en positiv riktning utifrån sina unika behov, säger Ana Hobbi, områdesansvarig för Socionombemanningen hos Bonliva.

Individanpassat stöd och hjälp
Situationen hos socialtjänsterna i Sverige idag är många gånger väldigt stressig och det saknas tid att gå till botten med olika ärenden. Istället tvingas många sätta ett plåster på problemet och ta sig an nästa, men det håller inte i längden. Då socionomkonsulten Josefine drabbades av utmattningssyndrom fanns medarbetarna hos Bonliva med och stöttade henne tillbaka på fötter igen. En rehabiliteringsplan med handledning och samtal utifrån situationen sattes in baserat på Josefines behov, för att komma tillbaka igen. Under tiden bemannades arbetsplatsen med en ersättare för att stödja upp under det viktiga återhämtningsarbetet, vilket lett till att båda parter har kunnat känna en balans i en sviktande situation.
– Ana tog mig genast på allvar och fanns hela tiden till hands för att stötta och hjälpa. Jag trodde knappt att jag skulle finna en glädje i mitt arbete igen, men lyckligtvis hittade Bonliva en arbetsplats åt mig som fungerar i återhämtningsarbetet.

Engagemang längs hela vägen
Ana betonar att Bonliva är medvetna om vilken stress och tryck det är hos socialförvaltningar runtomkring i landet och följer därför upp den specifika arbetsplatsen i förebyggande syfte, vilken ärendemängd som hanteras och hur konsulten blir bemött av både klienter och kollegor – samt lika viktigt hur båda parter kan stötta upp själva arbetsplatsens specifika behov. Allt ska bli till en fungerande och balanserad helhet.
– Varje ärende är ett människoliv, oavsett om det gäller klienten eller socialsekreteraren. Vi vill att konsulterna ska se oss som sin personliga agent, stödsupport, vän och arbetsförmedlare. Som ett led i det har vi återkommande utvecklingssamtal och fortbildningssatsningar för varje vårdkonsult och stämmer av med de konsulter som är ute på uppdrag. Att ge trygghet för oss är viktigt. Vi engagerar oss, hela vägen, avslutar Ana.

Bonliva
Sedan Bonliva (tidigare Doc-Connect) startades 2011 har vår vision, engagerade medarbetare och vårdgivare, kraftfulla vårdkonsulter, och arbetsmodell gjort oss till en av Sveriges största vårdbemanningspartner. I takt med att behovet av socionomer ökat har en avdelning som arbetar nischat med bemanning av socionomer och socialarbetare startats.

Bonliva
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Tel: 08-515 13 400
E-post: info@bonliva.se
www.bonliva.se

https://bonliva.se