Socionomutbildning – bra grund för chefskarriär

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan. Foto: Per Groth
Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan. Foto: Per Groth
Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, som tog socionomexamen 1979, har gjort chefskarriär inom staten. Hon har många råd till socionomer som vill arbeta statligt och utvecklas som chef. Ann-Marie Begler har tidigare också varit generaldirektör för Skolinspektionen samt arbetat på Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och på Brottsförebyggande rådet.

Socionomutbildningen är bred och ger en lika bra grund för arbete på myndigheter som inom socialtjänsten.
– Socionomer är en attraktiv yrkesgrupp på många myndigheter och den statliga sektorn erbjuder en mängd olika karriärmöjligheter för socionomer. Såväl specialiserade myndigheter som Kriminalvården, Socialstyrelsen och Statens Institutionsstyrelse erbjuder intressanta yrkesroller för socionomer, men även på de större myndigheterna, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, finns många olika karriärvägar att välja mellan, säger Ann-Marie Begler.

Gå ett ledarskapsprogram
Ann-Marie Beglers råd till socionomer som vill utvecklas inom chef- och ledarskap är att ta små steg i början, genom att söka ett chefsjobb i första linjen, till exempel som projektledare. Det ger dig en möjlighet att prova på livet som chef och en känsla för om du vill satsa på en framtida ledarskapskarriär. Att vilja utvecklas karriärmässigt behöver inte nödvändigtvis innebära att bli chef. Somliga är mer lämpade att bli specialist eller byta till en annan arbetsplats eller yrkesroll. Det kan bara du själv avgöra genom att skaffa dig egna erfarenheter av ledande roller.
– Jag rekommenderar även socionomer som vill utvecklas inom chef- och ledarskap att ta vara på möjligheten att gå de ledarskapsprogram som många arbetsgivare erbjuder, både inom social­tjänsten och på myndigheter. Det ger dig en grundläggande och mycket användbar kompetensutveckling som kan lägga grunden för en framtida chefskarriär, säger Ann-Marie Begler.

Goda relationer och arbetsglädje
Ett bra ledarskap karakteriseras, enligt Ann-Marie Begler, av förmågan att skapa goda relationer med och arbetsglädje bland sina medarbetare, att kunna formulera tydliga verksamhetsmål samt att, på ett pedagogiskt sätt, förklara målen på ett sätt som alla medarbetare kan ta till sig. Att vara lagom förstående och empatisk gentemot sina medarbetare samt att alltid sätta medborgarna i fokus är andra avgörande egenskaper för chefer i offentlig sektor.
– Som chef i offentlig sektor är det viktigt att vara uppdrags- och resultatorienterad. Eftersom vi finansieras med skattemedel så gäller det att alltid vara tydlig med vad man vill uppnå med verksamheten. En bra chef bör även vara trygg i sig själv och ha en god självkännedom. En fördel för socionomer med erfarenhet av socialt arbete är att den typen av arbete bidrar till en god självkännedom och en nyttig erfarenhet av att arbeta med mänskliga relationer i fokus. Det har man stor nytta av som chef, säger Ann-Marie Begler.

Skaffa dig en mentor
Hon anser att man inte bör vara rädd att tacka nej till ett chefsjobb om det inte känns helt rätt, även om man är smickrad över att bli tillfrågad och gärna vill ta vara på de möjligheter som dyker upp.
– Om du har ett genuint intresse för ledarskap så kan du vara säker på att en ny möjlighet dyker upp så småningom. Ett råd är att inte bli chef för sina tidigare kollegor. Man bör också vara beredd på att chefsjobbet kan vara intensivt och stundtals krävande. Skaffa dig en mentor som du känner förtroende för och kan diskutera saker och ting med, säger Ann-Marie Begler.