Socionomkonsulter kan utveckla det sociala arbetet

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Genom att tillvarata konsulternas externa perspektiv och erfarenhet kan de bland annat bidra till att utveckla organisationen när de befinner sig ute på uppdrag. 38 procent av socionomerna anser att bemannings- och konsultföretagen bidrar till det sociala arbetet.

Ulf Norberg, socialchef i Vännäs kommun.
Ulf Norberg, socialchef i Vännäs kommun.
– Socionomkonsulter från bemanningsföretag kan ofta bidra med värdefull yrkeserfarenhet och erfarenhet från andra arbetsgivare som kan bidra till att utveckla vårt arbetssätt och vår organisation. Socionomkonsulternas erfarenheter kan även bidra till våra medarbetares kompetensutveckling, säger Elisabeth Carlander Blom, förvaltningschef för omsorg och stöd i Ragunda kommun.

Identifiera förbättringsmöjligheter
Hennes råd till andra kommuner som anlitar socionomkonsulter är att lägga tid på att få konsulten att känna sig välkommen och inkluderad i personalgruppen samt att visa intresse för att verkligen tillvarata deras erfarenhet och kompetens. Andra råd är att vara så tydlig som möjligt i kravställningen kring vilken typ av konsult ni efterfrågar och att inte tveka att byta ut konsulten om ni inte är nöjda.
– Eftersom socionomkonsulter kommer till nya uppdragsgivare med ett utifrånperspektiv kan de även identifiera förbättringsmöjligheter i våra arbetssätt och rutiner. Var lyhörd för deras synpunkter och feedback, det kan definitivt hjälpa organisationen att utvecklas, säger Elisabeth Carlander Blom.

Snabb lösning på behov
– Huruvida man anser att socionomer från bemanningsföretag bidrar till det sociala arbetet beror nog mycket på vilka förutsättningar den enskilda organisationen har. Den främsta styrkan med socionomkonsulter är att de erbjuder en snabb lösning på kompetensbehov. Socionomer från bemanningsföretag kan även bidra till att förbättra arbetsmiljön eftersom de avlastar de anställda socionomerna, säger Ulf Norberg, socialchef i Vännäs kommun.
Nackdelar med bemanningssocionomer är, enligt Ulf Norberg, att de bidrar till en minskad kontinuitet i det sociala arbetet och att det ofta kostar mer att hyra in en konsult än att anställa en socionom.

Utföra uppdrag självständigt
– En fördel är att vi i samband med arbetstoppar snabbt kan ringa in en kompetent socionom som kan utföra ett uppdrag självständigt. Det är också en fördel att det är relativt lätt att få tag på socionomer med specifika spetskompetenser som kan behövas för ett avgränsat uppdrag, säger Ulf Norberg.

Anser du att bemannings- och konsultföretagen för socionomer bidrar till det sociala arbetet?
bemanning_diagram