Presentation

Socialtjänsten i Nacka kommun förenklar för medborgare

Publicerad 1 februari 2017

Några av medarbetarna inom socialtjänsten i Nacka kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Några av medarbetarna inom socialtjänsten i Nacka kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
I april 2017 introducerar socialtjänsten i Nacka kommun en ny teambaserad organisation som ska underlätta och förenkla medborgarnas kontakt med socialtjänsten. Målsättningen med det nya arbetssättet är att säkerställa att medborgare slussas rätt och att resurser används på bästa sätt. Den nya organisationen sätter medborgaren i fokus och baseras på en utpräglad tilltro till individens egen förmåga.

Den nya organisationen i Nacka bygger på tre huvudprocesser:
• En gemensam Mottagning för barn, vuxna och funktionsnedsättning
• Utrednings- och uppföljningsgrupper för barn, vuxna och LSS
• En arbetsgrupp för Samordnad utredning och uppföljning för familjer med komplexa livssituationer

Den gemensamma Mottagningen är till för alla medborgare i Nacka som ansöker om insatser eller blir anmälda till socialtjänsten.
– Vi har jämfört oss med hur sjukvården och Vårdguiden är organiserad, en ”Socguide” där medborgarna ska kunna få svar på sina frågor och hamna rätt från början säger Beatrice Jacobsson, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten.
Mottagningen ska hjälpa medborgarna att identifiera sina problem redan på ett tidigt stadium och hänvisa dem till de generösa serviceinsatser som finns i kommunen. Nacka erbjuder serviceinsatser som föräldrautbildningar, beroendemottagning, barngrupper m.m. I andra fall där medborgaren behöver en biståndsbedömd insats kan Mottagningen göra en kortare utredning och bevilja en insats inom några veckor.

Minimerar utredningstiden
– När vi utvärderade vår verksamhet visade det sig att en barnavårdsutredning i genomsnitt tar fyra månader, oavsett hur omfattande den är. Det innebär i praktiken att enklare utredningar ofta tar längre tid än nödvändigt. Med vår nya organisationsform hoppas vi kunna minska utredningstiden när det gäller de enklare utredningarna, då kan vi lägga tiden på de familjer som bäst behöver oss, säger Christine Carlsen, IFO-chef inom socialtjänsten i Nacka kommun.
– För somliga klienter räcker det att träffa vår Mottagning. Andra behöver mer traditionell handläggning. Ytterligare en grupp har en komplex problematik och livssituation, cirka 6–10 procent. Där krävs en samordnad utredning och uppföljning som ska arbeta teambaserat och sättas ihop utifrån varje familjs individuella behov. Detta för att säkerställa att de får den bästa hjälp.

Samlat grepp
Socialtjänsten i Nacka har valt att ta ett samlat grepp om medarbetarnas kompetensutveckling. De gemensamma utbildningarna borgar för en gemensam grundsyn och ideologi som ligger till grund för allt arbete.
– Vi har medvetet valt att satsa på långsiktiga utbildningar där samtliga medarbetare deltar. Det är av yttersta vikt att vi grundlägger ett gemensamt syn- och arbetssätt för att motverka ”stuprörstänkandet”. Sedan två år tillbaks pågår en utbildning med fokus på evidensbaserad praktik i samarbete med Örebro universitet. Den ger våra medarbetare ökade möjligheter att kvalitetssäkra sitt arbete med en nära koppling till aktuella forskningsresultat, säger Leena Andersson, gruppchef inom socialtjänsten i Nacka kommun.
Sedan flera år utbildas samtliga medarbetare i Motiverande samtal. För att upprätthålla kompetensen har socialtjänsten MI-coacher som handleder medarbetarna.
– Hösten 2017 kommer samtliga medarbetare att börja en tre terminers systemteoretisk utbildning som syftar till att vi på bästa möjliga sätt ska kunna nyttja de resurser som familjerna själva har, säger Christine Carlsen.

Resurser där de behövs som mest
– Vår förhoppning är att vår nya organisation ska utgå från medborgarnas behov, vi ska arbeta nätverksbaserat och i team kring varje individ och familj. För familjer med en komplex problematik innebär vårt nya arbetssätt att familjerna i bästa fall får mer sammanhållna insatser som utgår från ett helhetsperspektiv på familjen med barnet i centrum, säger Leena Andersson.

Nacka kommun
Socialtjänsten finns i Nacka stadshus på Granitvägen 15, nära Nacka forum. Motorvägsbuss 471 från Slussen tar dig hit på 10 minuter. Vi arbetar i öppna och fräscha lokaler. Nacka kommun har en generös medarbetarpolicy kring att jobba hemma, semesterväxling, friskvård m.m.

Vill du veta mer om socialtjänsten i Nacka kommun ta kontakt med:
Beatrice Jacobsson, verksamhets­utvecklare
Tel: 08-718 87 27, E-post: beatrice.jacobsson@nacka.se
Leena Andersson, gruppchef
Tel: 08-718 94 32, E-post: leena.andersson@nacka.se
Christine Carlsén, IFO-chef
Tel: 08- 718 87 25, E-post: christine.carlsen@nacka.se

Vill du jobba hos oss? Läs mer om våra lediga jobb på www.nacka.se

www.nacka.se