Presentation

Skurups socialtjänst – en verksamhet att vara stolt över

Publicerad 1 februari 2017

Från vänster: Eva Svanström, Anne Borg Andersson och Anne-Mie Reinertz.
Från vänster: Eva Svanström, Anne Borg Andersson och Anne-Mie Reinertz.
Under förra året satte flyktingvågen stor press på många socialtjänster i landet. I Skurup blev det starten på en resa där man genom samverkan och målmedvetet arbete lyckats skapa en verksamhet som både medarbetare och kommun har all anledning att vara stolta över.

– Idag uppfyller vi de SKA-krav som ställs på verksamheten. För oss innebär det att vi kan sluta med att enbart släcka bränder och återgå till att utveckla arbetet inom hela individ-och familjeomsorgen, säger Eva Svanström, enhetschef på IFO i Skurup.
Anne Borg Andersson, biståndshandläggare inom äldreomsorgen, konstaterar att det hänt en hel del under senare år.
– Det tog lite tid för politikerna att hänga med i de snabba förändringar som skedde i samhället. Man förstod inte hur mycket till exempel flyktingvågen belastade handläggarna. När polletten trillade ner blev det en vändning för hela verksamheten. Antalet tjänster har utökats rejält och idag är vi nästan dubbelt så många som för fem år sedan.
Fler händer är en av de konkreta åtgärder som bidragit till att utveckla IFO i positiv riktning. En annan är att verksamheten delats upp i en barn- och en vuxengrupp och numera har två enhetschefer i stället för en.
– Vi har även inrättat en mottagningsfunktion som gjort stor skillnad och bidragit till att skapa ett smidigt flöde i verksamheten, säger Anne Borg Andersson.

Hög kvalitet
Under det gångna året har IFO också arbetat med att utveckla sina strukturerade arbetsmetoder samt anställt en 1:e socialsekreterare. Något som välkomnas av medarbetarna.
– Det är mycket tuffa saker man ska besluta om, det känns skönt att få ytterligare ett stöd i verksamheten för vårt arbete, säger Anne-Mie Reinertz, barnsekreterare, som började på IFO i Skurup för drygt ett år sedan.
– Trots det gångna årets turbulens har kvaliteten på arbetet som utförts inom verksamheten ändå varit hög. Visst kan det vara stressigt och jobbigt ibland men jag vet att jag alltid har stöd och back-up från mina kollegor vilket är en stor anledning till att jag stortrivs och ser fram emot gå till jobbet varje dag.
Eva Svanström nickar instämmande och säger att hon ser fram emot 2017 med tillförsikt.
– Vi har tillsammans lyckats skapa en socialtjänst som vi är stolta över. Min förhoppning är att vi ska fortsätta utvecklas och ligga i framkant i det sociala arbetet till glädje för både medarbetare och medborgare i Skurups kommun.

Skurups kommun
Skurups kommun med cirka 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås – en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.
Här finns en väl utbyggd kommersiell och offentlig service och ett gott näringslivsklimat.

Skurups kommun
274 80 Skurup
Tel: 0411-53 60 00
www.skurup.se

www.skurup.se