Relationsskapande och variationsrikt som fältassistent

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Alexandra Ardin, fältassistent på Södermalm i Stockholm.
Alexandra Ardin, fältassistent på Södermalm i Stockholm.
För Alexandra Ardin, som tog socionomexamen 2010, passar arbetet som fältassistent perfekt. 2015 började hon arbeta som fältassistent på Södermalm i Stockholm och ingår numera i ett team med fem fältassistenter som arbetar både dag och kväll, bland annat ute på skolor.

Tidigare har Alexandra Ardin arbetat på bland andra Kronofogdemyndigheten och som utredare inom socialtjänsten.
– Efter fyra år som utredare på socialtjänsten, med fokus på vuxna med missbruksproblematik, kände jag att jag ville ägna mig mindre åt administration och mer åt att bygga relationer med människor ute på fältet. Jag har tidigare arbetat ideellt med ungdomar, bland annat via Tjejjouren. Därför kändes det viktigt att få arbeta heltid med unga, primärt i högstadieåldern, säger Alexandra Ardin.
Som fältassistent arbetar hon förebyggande genom uppsökande och relationsskapande arbete med ungdomar i hela stadsdelen. Fältassistenterna ingår i socialtjänsten, men har ingen myndighetsutövande roll. De bedriver en nära samverkan med polis, skola, fritid och andra delar av socialtjänsten.

Etablera relationer
– Mina arbetsdagar varierar mycket, beroende på var jag befinner mig. Två dagar i veckan är jag på två av stadsdelens högstadieskolor. Där är mitt uppdrag att finnas till hands för och skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Jag är en person de ska kunna vända sig till med olika typer av tankar och problem. Vi arbetar också i klasser kring alkohol, narkotika, sociala medier eller andra aktuella ämnen. Att etablera relationer med föräldrarna är en annan viktig del av mitt jobb. Jag är ofta med på föräldramöten och leder även en föräldragrupp, ”Älskade, förbannade tonåring”, där föräldrar lär sig mer om hur tonåringar fungerar samt har ett erfarenhetsutbyte med varandra, säger Alexandra Ardin.

Frihet under ansvar
För att hantera arbetet som fältassistent är erfarenheter av barn- och ungdomsarbete en klar fördel. Att kunna möta såväl tonåringar som deras föräldrar med ett stort engagemang, kunskap och intresse är viktigt. Eftersom fältassistenter oftast arbetar i team så bör man trivas med det, liksom att arbeta i många olika miljöer ute på fältet.
– Fältassistentens yrkesroll är mer diversifierad och komplex än man från början kan tro. Att förmedla information i olika sammanhang och leda grupper är en naturlig del av arbetet. Innehållet i vår arbetsdag kan variera eftersom uppdraget innefattar så mycket. Arbetet anpassas till stor del utifrån ungdomarnas och föräldrarnas behov och kan variera mycket över tid. Samtidigt bör man snabbt kunna anpassa sig till oväntade situationer. Jag trivs med att det är ett arbete med mycket frihet under eget ansvar, säger Alexandra Ardin.