Psykoterapi ger socionomer möjlighet att arbeta terapeutiskt

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Diana Segerstedt, som arbetade inom socialtjänsten de första åren efter socionomexamen, ville öka sin förståelse för hur människor fungerar och arbeta med terapi. Hon bestämde sig därför för att utbilda sig till legitimerad psykoterapeut och arbetar sedan många år tillbaka på en barnpsykiatrisk mottagning inom Norrbottens läns landsting.

Diana Segerstedt, legitimerad psykoterapeut på BUP-mottagningen i Luleå-Boden.
Diana Segerstedt, legitimerad psykoterapeut på BUP-mottagningen i Luleå-Boden.
– Jag tog socionomexamen 1975 och började min karriär som socialsekreterare i Göteborg och senare i Luleå. Därefter fick jag ett vikariat på BUP i Boden som så småningom blev en fast tjänst. Under mina första år på BUP gick jag den grundläggande psykoterapiutbildningen steg 1 och senare även steg 2, säger Diana Segerstedt, som har en tjänst som legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut och handledare i psykosocialt behandlingsarbete, och är anställd på BUP-mottagningen i Luleå-Boden.
Att utbilda sig till legitimerad psyko­terapeut är en process som ofta tar många år. Man utbildar sig och arbetar parallellt med patienter i sin verksamhet.

Lyssna, förstå och hitta lösningar
Kravet är att man ska arbeta i minst två år mellan steg 1 och steg 2 i utbildningen och genomgå åtskilliga timmar egen terapi, vilket ger ett perspektiv på hur det är att vara patient. För att trivas som psykoterapeut är det en fördel om man gillar att lyssna till, förstå och ibland hitta en lösning på människors problem. Drivkraften att vilja förstå och förbättra situationen för patienter är en förutsättning i det här yrket. Samtidigt ska man klara av att lyssna på patienter som delar med sig av svåra upplevelser, säger Diana Segerstedt.
Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik. Andra arbetar inom barn- eller vuxenpsykiatrin eller på vårdcentral. Diana Segerstedt anser att erfarenheter från socialtjänsten är mycket användbara för socionomer som vill vidareutbilda sig till psykoterapeuter.

När det vänder för en patient
Den faktor som gör att hon verkligen trivs med sitt arbete är möjligheten att se när situationen vänder för en patient som exempelvis haft suicidala tankar eller mått mycket dåligt på annat sätt.
– En psykoterapeututbildning öppnar definitivt upp nya karriärvägar för socionomer. Som legitimerad psykoterapeut förstår du psykiatrins språk och kan arbeta i många olika delar av psykiatrin. Du kan även arbeta som chef. Socionomer som även är psykoterapeuter är den enda yrkeskategorin i psykiatrin som har den värdefulla socialrättsliga kompetens som man ofta har nytta av i arbetet, inte minst när man stöttar kollegor, läkare, psykologer och andra yrkeskategorier inom bland annat psykiatrin men även inom andra delar av hälso- och sjukvården samt kommunen, säger Diana Segerstedt.