Presentation

Professionalism och engagemang på Kronan Konsult

Publicerad 1 februari 2017

Teamet på Kronan Konsult.
Teamet på Kronan Konsult.
Socialt arbete är komplext och utmanande. Därför arbetar man aldrig ensam på Kronan Konsult, utan har alltid stöd.
Här jobbar endast utbildade socionomer och det är professionalism och klientfokus som styr.

För Sibell Törnblom var det självklart att nappa på erbjudandet om att bli konsultchef för Kronan Konsults nya verksamhet i Västra Götaland.
– Här finns en sådan enorm entusiasm och driv. Alla medarbetare är väldigt sammansvetsade och brinner för det sociala arbetet, säger hon.
Sibell framhåller att konsulter ibland kan känna sig ensamma på fältet, i synnerhet då man arbetar med svåra fall. Så är det inte på Kronan Konsult. Där arbetar man alltid i team med sin konsultchef. I samråd med med denne gör man också upp en individuell utvecklingsplan.
– Vi formar och löser uppdragen tillsammans och ser alltid till att ta tillvara våra medarbetares ambitioner och visioner.
Lars Olsson, med över 20 år i yrket, arbetade tidigare bland annat som IFO-chef i kommunal verksamhet. Idag är han utredningsledare på Kronan Konsult i Värmland. Han tycker att flexibiliteten, sammanhållningen och professionalismen på Kronan Konsult saknar motstycke.
– Alla här är högt kvalificerade socionomer och det finns ett väldigt stort kollegialt stöd och en uttalad vilja att tillmötesgå medarbetarnas önskemål så att de ska trivas. Här blir man sedd och bekräftad som yrkesperson och bemött med respekt, säger han.

Lokal förankring
Lars får medhåll av Mikael Johansson, affärsutvecklare på Kronan Konsults nya enhet i Småland. Sedan socionomexamen 1996 har Mikael arbetat på en rad befattningar och han började på Kronan Konsult i december förra året. Han menar att en del av framgångsreceptet är den platta, decentraliserade organisationen och närheten till kunder och klienter.
– Här finns en helt annan attityd än på många andra konsultbolag. Vi har en stark lokal förankring och förstår den lokala kulturen och problematiken. Det skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb.
De tre framhåller att Kronan Konsult är ett relativt litet företag, som växer organiskt i hela landet. Kreativa och innovativa arbetssätt, med tydlig klientfokus präglar företagskulturen.
– Det är aldrig pengar eller volymer som styr, utan kvalitet och resultat. Här hittar man tillbaka till arbetsglädjen och drivkraften som fick oss att välja att bli socionomer.

Kronan Konsult
Kronan Konsult är ett av Sveriges första privata konsultföretag för socionomer. Inriktningen är framför allt på socialtjänstens utredande del inom barn och ungdom, men man tar även uppdrag inom vuxen och försörjningsstöd samt med chefsbemanning. Kronan Konsult erbjuder många karriärmöjligheter för socionomer som vill arbeta innovativt och kreativt med socialt arbete.
www.kronankonsult.se

www.kronankonsult.se