Presentation

Ljusdal satsar på specialist­socionomer och administratörer

Publicerad 1 februari 2017

Marie Larsson, Karina Silfver Grahn och Veronica Halvarsson i Ljusdal. Foto: Cochise Fotografi
Marie Larsson, Karina Silfver Grahn och Veronica Halvarsson i Ljusdal. Foto: Cochise Fotografi
Ljusdals kommun har det senaste året gjort stora satsningar på att skapa bättre förutsättningar för sina socialsekreterare att fokusera på handläggning av ärenden. Satsningarna har bland annat resulterat i rekryteringen av kvalificerade administratörer.

Liksom många andra kommuner i Sverige har Ljusdal behövt hantera en prövande situation med brist på utbildade medarbetare i kombination med en alltjämt ökande administrativt börda. För drygt ett halvår sedan etablerade kommunen därför ett halvdussin tjänster för kvalificerade administratörer.
– Jag har länge arbetat inom polisen, men kände att jag behövde göra något annat. Det här är ett nytt sätt för mig att arbeta med och hjälpa människor. Arbetskamraterna är lyhörda och klimatet väldigt trivsamt – jag trivs oerhört bra, säger administratören Veronica Halvarsson. Veronica har sedan tidigare en utbildning inom socialt arbete i ryggen och rollen som administratör passade henne som hand i handske.

Ett brinnande intresse
Kollegorna Marie Larsson och Karina Silfver Grahn är båda socionomer och de håller med Veronica om att stämningen och arbetsmiljön i Ljusdal kommun är väldigt positiva.
– Jag avsåg först att arbeta som kurator men insåg att det skulle kännas lite för ensamt. Här arbetar jag i en toppenbra arbetsgrupp och samarbetet både internt inom förvaltningen och externt med exempelvis myndigheter och andra instanser fungerar utmärkt, säger Karina.
– Jag har varit här sedan 2005 och till stor del beror det på att jag har haft kunniga och engagerade kollegor som haft ett brinnande intresse för det vi sysslar med. Vi har roligt ihop, instämmer Marie.

Roll som specialistsocionom
Ljusdal arbetar aktivt mot ett effektivare arbetsflöde och för att erbjuda utbildnings- och karriärmöjligheter även för de som inte siktar på en ledarskapsroll.
– Ljusdal är en generös kommun som erbjuder möjligheter till allt från föreläsningar och kurser till relevanta högskoleutbildningar. En av de karriärvägar som erbjuds för de med större kompetens och erfarenhet är rollen som specialistsocionom, då man antar ett utökat ansvar för komplexare ärenden och även fungerar som en mentor för nytillkomna socionomer. Bra introduktion ges till blivande socionomer genom traineeanställningar. Överlag har kommunens satsningar redan gett mycket positiva resultat, så vi ser fram emot nästa steg, avslutar de.

Ljusdals kommun
Ljusdals kommun har nära 19 000 invånare och är till ytan lika stor som hela Gästrikland. Här finns möjligheter till ett rikt fritidsliv, attraktiva boenden och ett berikande kulturliv. I Ljusdal finns ett gott samarbete mellan kommun, sjukvård, arbetsförmedling och andra myndigheter. Det finns goda möjligheter till att en medflyttande partner kan erbjudas arbete. Inom individ- och familjeomsorgen finns ett 60-tal medarbetare som socialsekreterare, specialistsocionomer, familjebehandlare, alkohol- och drogterapeuter samt administratörer.

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal
Tel vxl: 0651-180 00
E-post: kommun@ljusdal.se
www.ljusdal.se

www.ljusdal.se