Presentation

Liten kommun med stort fokus på kvalitet och utveckling

Publicerad 1 februari 2017

Karin Gullbrandsson, Caroline Almgren och Mikael Franzén trivs med arbetet på socialtjänsten i Vellinge.
Karin Gullbrandsson, Caroline Almgren och Mikael Franzén trivs med arbetet på socialtjänsten i Vellinge.
– Jag sökte mig till Vellinge för att kunna jobba bredare. Här är vi en liten arbetsgrupp som ansvarar för hela det familjerättsliga området, för mig innebär det att jag kan utnyttja min yrkeskompetens på ett optimalt sätt, säger Mikael Franzén, familjerättssekreterare.

Mikael Franzén tog sin socionomexamen 1996 och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
– Jag kom till Vellinge för 1,5 år sedan, innan dess arbetade jag med familjerättsliga frågor i en större kommun. I stora verksamheter blir det per automatik mer specialisering, här måste vi arbeta bredare vilket är både roligt och utvecklande.
Även Karin Gullbrandsson, handläggare inom vuxenenheten, ser bredden som en stor fördel i sitt arbete.
– När jag kom till Vellinge för tre år sedan var jag fortfarande ganska ny i yrket. Under resans gång har jag gradvis slussats in i socionomrollen i form av ständigt nya utmaningar och fortbildningar inom olika områden.
Caroline Almgren, socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten, tog sin socionomexamen 2006 och har sedan dess arbetat i socialt ganska utsatta städer.
– Jag sökte mig till Vellinge med en förhoppning om en mindre tuff arbetsbelastning samtidigt som det kändes spännande med en mindre kommun där socialtjänsten arbetar med lite andra sociala svårigheter än jag stött på tidigare.

Lyhörd kommun
Efter åtta månader på tjänsten kan hon konstatera att det nya jobbet infriat förväntningarna med råge.
– En stor fördel är att det finns tid för återhämtning, något som gynnar hela verksamheten.
Mikael flikar in att kommunens behändiga storlek också ger stor flexibilitet på alla nivåer.
– När samhällstrycket ökade på socialtjänsten reagerade politikerna snabbt och skapade utrymme för fler tjänster.
På frågan om de kan rekommendera andra socionomer att söka sig till Vellinge kommun blir svaret ett unisont ja!
– Här får man en bra start och bred inblick i vad socialt arbete innebär. Det finns också en generös inställning till kompetensutveckling, säger Karin.
Mikael instämmer och berättar att kommunen erbjuder sina anställda socionomer fortlöpande kompetensutveckling bland annat genom att uppmuntra vidareutbildningar som det ofta är möjligt att delta i under arbetstid.
– Inom Vellinge kommun finns goda förutsättningar för att göra ett professionellt socialt arbete att känna sig stolt över, avslutar Caroline.

Vellinge kommun
Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Vellinge kommun
Norrevångsgatan 3
235 81 Vellinge
Tel: 040-42 50 00
www.vellinge.se

www.vellinge.se