Presentation

Liten kommun med resursstark barn- och familjeenhet som satsar på kvalitet

Publicerad 1 februari 2017

Sofia Bohl, familjebehandlare, Peder Legell, socialsekreterare och Charlotte Bäcklund, familjerättssekreterare. Foto: Daniel Nestor
Sofia Bohl, familjebehandlare, Peder Legell, socialsekreterare och Charlotte Bäcklund, familjerättssekreterare. Foto: Daniel Nestor
Många socialtjänster i landet har problem med att rekrytera och behålla medarbetare. I Vimmerby möter barn- och familjeenheten utmaningen genom ett övergripande utvecklingsarbete som involverar samtliga medarbetare.

– Trots tuffa tider har det alltid funnits ett starkt engagemang för att erbjuda hög kvalitet ut till medborgarna. Här finns en genuin vilja att göra ett socialt arbete som vi kan vara stolta över och människor blir hjälpta av, säger Charlotte Bäcklund, familjerättssekreterare.
Just nu pågår ett översynsarbete där ledning och medarbetare tillsammans går igenom rutiner, kommunikationsvägar, mötesstrukturer och samverkansformer. Huvudsyftet är att skapa stabilitet i verksamheten, göra det lättare att rekrytera nya medarbetare och få befintliga att stanna kvar.
– Vi ska även undersöka om vi även kan öka kvaliteten i verksamheten och vårt jobb till gagn för våra klienter och kommuninvånare. Jag ser fram emot våren då rapporten ska vara färdig och vi kan börja förändra vår arbetsplats på allvar, säger Peder Legell, socialsekreterare.

Utvecklande
Vimmerby är en liten kommun, trots detta har socialtjänsten en mycket resursstark familjeenhet med en egen centralt belägen lokal.
– Vi har en förhållandevis stor öppenvårdsverksamhet som besitter hög kompetens när det gäller insatser för barn och deras föräldrar. För oss utredare är det en stor styrka att ha den uppbackningen, säger Charlotte.
Sofia Bohl, familjebehandlare, började på barn- och familjeenheten för tre år sedan.
– Utmärkande för att jobba i en liten kommun är att måste du vara expert på flera områden, vilket är både roligt och ibland svårt. Fördelen är att du utvecklas snabbt och att det finns en mycket god sammanhållning kollegor emellan.

Bra mix
Peder instämmer och påpekar att enheten har en bra mix av medarbetare både vad gäller ålder, kön och antal år i yrket.
– Det är en bra fördelning och vi tar ofta in praktikanter vilket också gynnar atmosfär och stämning. En stor fördel är att vi sitter i kommunhuset och har nära till politik och förvaltning. Alla träffas i lunchmatsalen vilket gör det lätt att jobba och driva ärenden framåt.
En nyhet är att nyanställda medarbetare på socialtjänsten från och med i vår ska erbjudas en länsgemensam introduktionsutbildning som anordnas av kommunerna i Kalmar län. En arbetsplatsnära introduktion som syftar till att ge nya medarbetare en bra start på jobbet.
– Programmet vänder sig under våren till handläggare inom området barn och unga, men kommer till hösten även att rikta sig handläggare som arbetar med andra målgrupper. Det är en välkommen satsning där nya kollegor bland annat kommer att ges möjlighet att träffa och knyta värdefulla kontakter med medarbetare från andra delar av verksamheten, berättar Charlotte.
För framtiden hoppas hon att den pågående verksamhetsöversynen ska föra med sig en ökad tydlighet på alla plan.
– När verksamheten är i fas med uppdragen flyter arbetet fint. Men då trycket ökar krävs en stabil grund för att öka smidigheten och flödet i arbetet, något som även kommer att underlätta för nya medarbetare att finna sig väl till rätta inom vår enhet.

Vimmerby kommun
Ansvar, mod och fantasi är värdeord när vi tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 000 invånare.

Vår barn- och familjeenhet består av:
• Utredningsgrupp med socialsekreterare
• Placeringsgrupp med barn-, familjehems- och familjerättssekreterare
• Öppenvårdsenhet som omfattar familjeteam med familjebehandlare
Samtliga grupper har en nära arbetsledning av en 1:e socialsekreterare

Vimmerby kommun
Stångågatan 28
598 81 Vimmerby
Tel: 0492-76 90 00
E-post: kommun@vimmerby.se
www.vimmerby.se

www.vimmerby.se