Presentation

I Järfälla gör ditt engagemang skillnad

Publicerad 1 februari 2017

Marie Eken, Annika Larsson, Elin Hagsten och Susanne Bjuresjö trivs hos Socialtjänsten i Järfälla kommun. Foto: Ian Johnson
Marie Eken, Annika Larsson, Elin Hagsten och Susanne Bjuresjö trivs hos Socialtjänsten i Järfälla kommun. Foto: Ian Johnson
Ödmjukhet, respekt och ett aldrig sviktande klientfokus. Fallet med Yaasmiin, Caamir och deras två barn är ett bra exempel på det engagemang som präglar det sociala arbetet i Järfälla.
– Det är fantastiskt att få vara med och göra skillnad i människors liv.

Det säger Marie Eken och Elin Hagsten, de två socialsekreterare som arbetade med familjen när den befann sig i kris.
Marie, som var huvudhandläggare och mentor till Elin eftersom hon är nyanställd, berättar att det är ett av de svåraste fall hon hittills stött på. När hon och Elin först kom i kontakt med familjen hade socialjouren omhändertagit de två barnen, fem och två år gamla, och det var viktigt att snabbt etablera förtroende och ömsesidig respekt.
– Barnperspektivet genomsyrar allt vårt arbete. Vi visste att det skulle gynna barnen om vi snabbt kunde skapa en allians med föräldrarna och få ett bra samarbete med dem, säger Elin.

Starkt stöd
Tack vare det starka stödet från chefer och kolleger på Järfälla socialtjänst kunde hon och Elin fokusera på en nära och god kommunikation med föräldrarna och utarbeta en detaljerad plan för hur de skulle gå vidare.
– Det finns en stark tilltro till medarbetarnas kompetens. Vi har stort handlingsutrymme och kan arbeta flexibelt utifrån varje individuellt fall. Det är också en stor fördel att vi alltid arbetar två och två, i nära dialog med chefer och kolleger, och har väl inarbetade strukturer och verktyg att falla tillbaka på när det behövs, framhåller Marie.
Marie blev färdig socionom i januari 2014 och har arbetat med barnutredningar i Järfälla i snart två år. Elin tog sin examen i juni 2014 och jobbade först i en annan kommun med barnutredningar. Båda imponerades av Järfälla redan under rekryteringsprocessen, som var starkt kompetensbaserad.
– Den var väldigt genomtänkt och det märktes att man är mycket mån om att det ska bli rätt för bägge parter, säger de.

Gemensamma visioner
Annika Larsson, enhetschef på barn­enheten och bedömningsenheten och Susanne Bjuresjö, gruppchef för behandlingsenheten, framhåller att en stark ”vi-anda” och gemensamma visioner är utmärkande för socialtjänsten i Järfälla.
– Det finns en öppenhet för att testa nya idéer och varje medarbetare har verkligen utrymme att påverka. Det är alltid kvaliteten på det sociala arbetet och brukarnas bästa som styr, menar Susanne.
I Järfälla är det sociala arbetet prioriterat och det sker stora satsningar på den interna öppenvården, som också erbjuder stöd utan biståndsbeslut.
– Det är en tydlig signal från kommun­ledningen att socialtjänsten är viktig och inte bara till för de allra mest behövande, utan för alla medborgare. Vi har både breda, generellt före­byggande insatser och insatser som är specifikt inriktade mot riskgrupper, berättar Annika.
Den årliga medarbetarenkäten är ett kvitto på att socialtjänsten i Järfälla lyckas skapa en god arbetsmiljö. Där framgår att personalen trivs och mår bra.
– Här finns respekt för socialtjänstens svåra och viktiga uppdrag. Dessutom är det en spännande kommun, med invånare från hela världen. Det gör arbetet extra roligt, avslutar Annika.

”Socialsekreterarna mötte oss med empati och respekt”
jarfalla_Framtidens_familj3_28140437

”Vi älskar dem!”

– Vi bråkade och polisen kom. Sedan kom socialen och tog våra barn ifrån oss. Jag var jätterädd. Kommer vi att få se våra barn igen? Men bemötandet vi fick var fantastiskt. Socialsekreterarna mötte oss med empati och respekt. De lyssnade, men lovade inget de inte kunde hålla.

Yaasmiin, vi kan kalla henne så, berättar med värme om kontakten med Järfällas socialtjänst. Från att ha känt en stor rädsla för socialtjänsten, känner hon nu hopp.
– Jag älskar dem! Socialtjänsten är inget att vara rädd för.

Kaotisk helg
Bråket skedde natten mot en lördag. Helgen som följde var kaotisk och ångest­fylld.
– Jag åt ingenting, jag mådde så dåligt. Men gruppledaren på barnenheten lovade göra allt för att ärendet skulle snabbas på. Redan i början på veckan fick vi underbara handläggare.
I början förmedlade handläggarna vad barnen hade gjort timme för timme i jourhemmet.
– Det var värt väldigt mycket, säger maken Caamir, som egentligen heter något annat.
Efter några dagar fick föräldrarna själva prata med barnen i telefon.

Konstruktivt samarbete
Alla delar – familjebehandlare, socialsekreterare, gruppledare – har samarbetat på ett mycket professionellt och konstruktivt sätt. När barnen sedan kom hem efter två veckor, var det fest.
– Det var underbart. Socialtjänsten var med, och de gladdes med oss.
Idag är familjen en glad familj som värdesätter sin tid tillsammans. Social­tjänsten har knuffat in dem på rätt spår.
– De har verkligen hjälpt vår familj. Idag är vi starkare än någonsin. Och jag vill plugga vidare. Till socialsekreterare! avslutar Yaasmiin.

Järfälla kommun
Järfälla kommun ligger strax nordväst om Stockholm och har drygt 70 000 invånare. Socialtjänsten är väl utvecklad och det sker en rad olika satsningar, alltid med ett starkt brukarfokus. Medarbetarnas trivsel och välmående är prioriterade frågor.
www.jarfalla.se

www.jarfalla.se