Presentation

Hos oss är klienten i fokus även i praktiken

Publicerad 1 februari 2017

Magnus Andersson, verksamhetschef och Katarina Rademacher, enhetschef på IFO i Ulricehamn. Foto: Emma Ekstrand
Magnus Andersson, verksamhetschef och Katarina Rademacher, enhetschef på IFO i Ulricehamn. Foto: Emma Ekstrand
– Alla pratar om vikten av att ha brukarfokus. I Ulricehamn är det inte bara snack, hos oss fungerar teorierna även i praktiken, säger Magnus Andersson, verksamhetschef på IFO, där man var tidigt ute med att införa ett systemteoretiskt förhållningssätt i verksamheten.

För tio år sedan var tankarna kring systemteoretiskt förhållningssätt ännu i sin linda. Därför var socialtjänsten i Ulricehamn tidigt ute när de 2007 bestämde sig för att delta i ett projekt kring just detta. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Tidigare drevs socialtjänsten mer traditionellt via standardiserade insatser. Vi hade höga institutionskostnader och hade inte riktigt kommit till rätta med vår insatsmix. Personalomsättningen var hög och stämningen var inte heller riktigt bra. Idag kan jag konstatera att det systemteoretiska förhållningssättet skapar trivsel både för personal och klienter. Det torra namnet till trots är det ett väldigt medmänskligt förhållningssätt, säger Magnus Andersson.
Det som hänt under de gångna åren är bland annat att personalstyrkan i familjeteamet har utökats rejält i syfte att kunna jobba mer med barn och ungdomar på deras hemmaplan.
– Vi har idag har nästan inga köpta familjehem utan möter behoven med egna familjehem och genom att ha tillräckligt med personal som kan vara med och stötta på hemmaplan, berättar Katarina Rademacher, enhetschef på IFO.

Ett annorlunda tänk
Det systemteoretiska förhållningssättet har även fört med sig att verksamheten tänker på ett litet annat sätt när det kommer till ekonomi.
– Vi tror på att investeringar i bland annat utbildning och bra bemanning gör att vi vinner i andra änden. Det är minst sagt tillfredsställande att nöjd personal och nöjda brukare i kombination med låga kostnader inte är något motsatsförhållande. Det går att göra ganska mycket med samma medel om man är konstruktiv, kreativ, tror på det man gör och är väldigt uthållig, fastslår Magnus Andersson.
Socialtjänsten i Ulricehamn är idag en förebild för andra socialtjänster i landet som vill införa ett systemteoretiskt förhållningssätt.
– Vi är ofta inbjudna till olika forum för att berätta om vår resa. Det är väldigt roligt och vi är förstås stolta över att vi med hjälp av övertygelse, målmedvetenhet och uthållighet lyckats skapa en verksamhet som sätter klienten i fokus och gagnar både medarbetare och samhället i stort, säger Katarina Rademacher.

Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun vid den vackra sjön Åsunden är en expansiv kommun i Boråsregionen som med sitt strategiska läge är ett attraktivt val för företagsetableringar. Kommunen är känd för sin entreprenörsanda, något som märks inte minst genom det stora antalet mindre företag.

Ulricehamns kommun
Bogesundsgatan 22
523 86 Ulricehamn
Tel: 0321-59 50 00
www.ulricehamn.se

www.ulricehamn.se