Presentation

God arbetsmiljö som gynnar både medarbetare och klienter

Publicerad 1 februari 2017

Teamet hos socialtjänsten i Vänersborg. Foto: Natalie Johansson
Teamet hos socialtjänsten i Vänersborg. Foto: Natalie Johansson
Vänersborgs kommun har en vision om att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet, en hög målsättning som även omfattar socialtjänsten. Under senare år har stora insatser gjorts för att skapa den goda arbetsmiljö som idag genomsyrar verksamheten.

Många socialtjänster i landet har kämpat med perioder av hög personalomsättning. I Vänersborg har man under senare år gjort stora insatser för att komma tillrätta med situationen. Här har medarbetarna i samarbete med förvaltningsledningen utarbetat en lösning som gynnat hela verksamheten. Ett konkret resultat av det arbetet är att IFO under förra året kunde flytta in i sina nya funktionella lokaler.
– Vi har arbetat på flera plan för att förbättra vår inre och yttre arbetsmiljö. Idag är IFO ett ställe dit man känner sig välkommen när man kliver innanför dörren, säger Maria Tapper Andersson, IFO-chef.
Förutom förbättring av den rent fysiska miljön har verksamheten arbetat intensivt med att utveckla ledning och styrning av verksamheten.
– Vi gjorde bland annat en arbetstyngdmätning enligt den så kallade Göteborgsmodellen. Det har resulterat i att vi nu har utökat antalet tjänster på barn- och ungdomsenheten från 10 till 13, vilket gett socialsekreterarna en mer rimlig arbetssituation, berättar Maria Tapper Andersson.

Stöd till nya
Nytt är även ett introduktionsprogram för nya medarbetare där det bland annat ingår mentorstöd av en erfaren socialsekreterare.
– Vi har även två förste socialsekreterare som erbjuder metodstöd till hela verksamheten samt en yrkeshandledning för nya socialsekreterare via Fyrbodals kommunalförbund. Här får de träffa kollegor från andra kommuner som liksom dem precis har startat sin yrkesbana inom socialtjänsten, berättar Susan Gren, sektionschef IFO.
Fyrbodal har även tagit fram ett kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare som erbjuds inom IFO i Vänersborg.
– Här finns olika definierade utbildningssteg beroende på kompetens och tidigare erfarenhet. Vi har även återkommande planeringsdagar i syfte att ge tid för reflektion och utvärdering av verksamheten. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö på alla plan, i slutänden gynnar det inte bara oss medarbetare utan även våra klienter eftersom vi får kraft och ork att göra vårt bästa på jobbet, fastslår Susan Gren.

Vänersborgs kommun
Vänersborg är regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets. Med sina 38 000 invånare är den liten nog att ha kvar småstadscharmen och stor nog att ha ett rikt utbud. Det strategiska läget vid Vänerns sydspets var avgörande för stadens placering och födelse 1644. Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Tel: 0521-72 10 00
www.vanersborg.se

www.vanersborg.se