Bemanningsföretagens bidrag till det sociala arbetet

Publicerad 1 februari 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
38% av socionomerna anser att bemannings- och konsultföretagen bidrar till det sociala arbetet. Här följer socionomernas svar på vilket sätt de bidrar till det sociala arbetet.

Allra tydligast är konsulternas betydelse för bemanningen. Det handlar om allt från tillfälliga toppar till vakanser som inte fylls.

Avlastar och förstärker
Konsulterna hjälper till att minska arbetsbelastningen genom att fylla vakanser, förstärka och stötta. Flera menar att konsulterna är nödvändiga när det är underbemannat och att de erbjuder en välkommen avlastning. Många är tacksamma att de kan rycka in och bidra. Andra är mer inne på att konsulterna är ett nödvändigt ont på grund av den bristfälliga bemanningssituationen men att man ska sträva efter att lösa situationen med den personal som finns.

Driver på utvecklingen
Många menar också att konsulternas närvaro på arbetsplatsen utmanar kommunerna att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Konsulterna bidrar till att höja statusen på socionomyrket och driver på löneutveckligen. Konkurrensen från konsulterna kan även resultera i att arbetsledningen behöver anstränga sig mer för att behålla befintlig personal och därmed deras kompetens genom att erbjuda bättre arbetsvillkor.

En nytt perspektiv
Socionomerna i undersökningen upplever att konsulterna bidrar med viktig input till verksamheten, kan komma in med nya ögon och andra infallsvinklar. Konsultrollen i sig gör det också möjligt att fokusera på ett annat sätt, en person uttryckte att ”de kan koncentrera sig på det sociala arbetet och slipper onödiga möten”. Snabb handläggning, effektiva insatser och möjlighet att komplettera befintlig verksamhet var andra aspekter som man anser att de bidrar med.

Hög kompetens
Slutligen menade ett flertal personer att konsulterna bidrar med hög kompetens. Man framhöll erfarenhet och god kunskap, i vissa fall spetskompetens. Bland svaren återfanns även åsikten att konsulterna kan visa på nya lösningar och bidra med trygghet och inspiration utifrån sin erfarenhet.

Konsulternas bidrag till det sociala arbetet
1. Avlasta och förstärka personalen
2. Driva på utvecklingen för högre status och bättre löner
3. Nya infallsvinklar, effektiva insatser
4. Hög kompetens och erfarenhet