97% värderar vidareutbildning högt

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Johan Kejerfors, studierektor för socionomprogrammet på Stockholms universitet och Josefine Johansson, socionom och professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR (Foto: Linus Meyer).
Johan Kejerfors, studierektor för socionomprogrammet på Stockholms universitet och Josefine Johansson, socionom och professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR (Foto: Linus Meyer).
97 procent av socionomerna anser att vidareutbildning är mycket viktigt eller viktigt för deras yrkesutveckling som socionom. Det populäraste området att vidareutbilda sig inom är samtalsmetodik, följt av psykisk ohälsa, socialrätt och juridik samt ledarskap och projektledning.

– Det är mycket positivt att så många socionomer betraktar vidareutbildning som centralt för deras yrkesutveckling. Socionomprogrammet är en grundutbildning som ska rusta studenterna för många olika typer av yrken inom området socialt arbete, det är därför logiskt att intresset för vidareutbildning är stort, säger Johan Kejerfors, studierektor för socionomprogrammet på Stockholms universitet och sammankallande i arbetskommittén för högskolor och universitet avseende vidareutbildning för socionomer.
Han är inte förvånad över att samtalsmetodik är det mest populära vidareutbildningsområdet, inte minst eftersom de flesta socionomer arbetar med samtalsmetodik i någon form och ämnet är brett med många olika inriktningar.

Kurspaket inom specifika områden
– Kurser på avancerad nivå efterfrågas förvånansvärt sällan av arbetsgivarna, vilket innebär att många socionomer går dem på eget initiativ. För att förbättra möjligheten till vidareutbildning vore det bra om fler lärosäten hade möjlighet att på avancerad nivå erbjuda kurspaket med bestämt innehåll riktat mot specifika områden av socionomers verksamhetsfält och som leder till en master i socialt arbete. Det är också nödvändigt med tydligare incitament som motiverar fler socionomer att vidareutbilda sig, säger Johan Kejerfors.
– Det är glädjande att så många socionomer värdesätter vidareutbildning, i synnerhet eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning. Vi på Akademikerförbundet SSR anser att fler socionomer bör få möjlighet att vidareutbilda sig på avancerad nivå, exempelvis inom myndighetsutövning med fokus på barn och unga, säger Josefine Johansson, socionom och professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Vidareutbildning bör löna sig
Ett problem är, enligt Josefine Johansson, att många universitet och högskolor inte kan satsa på så många kurser på avancerad nivå för socionomer eftersom få socionomer har möjlighet att gå utbildningarna på betald arbetstid och att få vidareutbildningar lönar sig karriärmässigt.
– Det är viktigt att arbetsgivare premierar socionomer som väljer att vidareutbilda sig, inte minst för att förbättra möjligheterna att kunna rekrytera erfaren personal. Det kan handla om att erbjuda andra arbetsuppgifter, specialistroller och en högre lön, säger Josefine Johansson.

Hur viktig tycker du att vidareutbildning är i din yrkesutveckling som socionom?
vidareutb_diagram1
Inom vilka områden skulle du helst vilja vidareutbilda dig?
vidareutb_diagram2