Presentation

6 timmars arbetsdag med heltidslön i Enköping

Publicerad 1 februari 2017

Elisabeth Kántor, socialchef i Enköpings kommun. Foto: Pia Nordlander, BildN
Elisabeth Kántor, socialchef i Enköpings kommun. Foto: Pia Nordlander, BildN
I år introducerar socialförvaltningen i Enköping ett nytt projekt där ett antal socialsekreterare kommer att arbeta 6 timmars arbetsdagar med heltidslön.
– Vi hoppas att möjligheten till kortare arbetsdag kan underlätta för socialsekreterarna i deras arbets- och livssituation, säger Elisabeth Kántor, socialchef i Enköpings kommun.

Det är de två team som arbetar med försörjningsutredningar som är involverade i den nya modellen. Totalt handlar det om 20–25 medarbetare.
Orsaken är att socialkontoret haft en ganska hög personalomsättning bland socialsekreterarna under en längre tid.
– När vi undersökt vad detta kan bero på har vi sett ett mönster. Många av våra yngre socialsekreterare med familj och barn kan ha svårt att få livspusslet att gå ihop. Och bland äldre medarbetare är det inte ovanligt att söka sig till andra yrken inom det sociala området för att vila från myndighetsutövandet ett tag, berättar Elisabeth.
– Vi hoppas att möjligheten till kortare arbetsdag kan underlätta för socialsekreterarnas livssituation och att vi på så sätt kan dämpa personalomsättningen.
Elisabeth hoppas att projektet ska attrahera fler socialsekreterare att söka sig till kommunen och hon har redan märkt en ökning av antal ansökningar till socialförvaltningens lediga tjänster.

Nya tjänster
Elisabeth tycker att Enköping är en bra kommun att arbeta i för socialsekreterare.
– Vi har en socialnämnd som är lyhörd och engagerad och vår förvaltning har goda förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra arbete långsiktigt. Vi har ordentliga resurser för kompetensutveckling och har på senare tid även utökat antalet tjänster, bland annat genom att införa arbetsledartjänster.
Dessutom finns en mycket bra dialog med exempelvis skola, vård och omsorg, och andra delar av kommunförvaltningen.

Delaktiga medarbetare
Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt arbete med att förbättra arbetsprocesserna där medarbetarna i högsta grad är delaktiga.
– Det här ska vara en arbetsplats som ligger i framkant och där medarbetarna känner att de utvecklas i sitt sociala arbete.
Många anställda på förvaltningen pendlar in till Enköping från närliggande kommuner.
– Det är enkelt att pendla hit, jag bor själv i min hemstad Västerås och tar mig till jobbet på 20 minuter från dörr till dörr avslutar Elisabeth.

Enköpings kommun
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping.
Socialförvaltningens verksamhet består av Utredning vuxna och försörjning, Utredning barn och familj, Öppenvård barn och familj, Öppenvård vuxna samt Stab och administration.

Enköpings kommun
Socialförvaltningen
745 80 Enköping
Tel: 0171 62 51 25
E-post: socialforvaltningen@enkoping.se
För mer information om våra lediga tjänster besök www.enkoping.se

www.enkoping.se