37 procent av socionomerna: Socialtjänsten bättre förr

Publicerad 1 februari 2017

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick frågan ”Anser du att socialtjänsten fungerar bättre eller sämre idag än för tio år sedan?”

12% av socionomerna svarade bättre, 8% svarade lika bra, 37% svarade sämre och 43% svarade vet ej. De socionomer som inte kan jämföra med för tio år sedan och de som inte har erfarenhet av socialtjänst svarade antagligen vet ej. Vi kommer att följa upp vad socionomerna anser fungerar sämre idag än för tio år sedan.

Anser du att socialtjänsten fungerar bättre eller sämre idag än för tio år sedan?
samre_diagram