Presentation

Torsås – kommunen där socialsekreteraren blev socialchef

Publicerad 31 januari 2017

Alexander Louhichi och Lena Sjöstrand framför Torsås­tuppen, som representerar den genuina handslöjden i regionen och är en symbol för kommunen. Foto: Pierre Eklund
Alexander Louhichi och Lena Sjöstrand framför Torsås­tuppen, som representerar den genuina handslöjden i regionen och är en symbol för kommunen. Foto: Pierre Eklund
I Torsås kommun finns det goda möjligheter för socionomer att utvecklas och göra karriär. Lena Sjöstrand började på socialförvaltningen som socialsekreterare. Idag är hon socialchef med ansvar för hela förvaltningen.

Vid den vackra småländska östkusten, mellan Kalmar och Karlskrona, ligger Torsås kommun. Den största förvaltningen i kommunen är socialförvaltningen som leds av socialchefen Lena Sjöstrand.
– Jag började här som socialsekreterare 2005 eftersom jag insåg att detta var en kommun där jag fick utvecklas i mitt yrke. I andra kommuner fick jag bara jobba med en särskild målgrupp, men här fick jag prova på att jobba med allt från ekonomiskt bistånd till familje­rätt.
Att få prova sig fram och ta reda på vad som passade henne bäst gjorde att Lena trivdes väldigt bra på förvaltningen samtidigt som hon hela tiden samlade på sig ny kunskap och erfarenhet. 2010 blev hon utsedd till förste socialsekreterare, vilket innebar att hon fick handleda och stötta sina kollegor i svåra ärenden. Tre år senare blev hon enhetschef och i höstas fick hon jobbet som socialchef.
– När jag sökte mig hit hade jag inga sådana ambitioner och jag såg inte mig själv som en ledare. Torsås har dock ett klimat där det är tillåtet och möjligt att utvecklas i sin egen takt. Allt stöd och förtroende som jag har fått genom åren har fått mig att växa som person.

God samverkan viktig
Lenas bakgrund som socialsekreterare innebär att hon är mycket väl medveten om vilka utmaningar som finns som socionom, och hur viktigt det är med god samverkan. I Torsås sitter alla socialsekreterare i samma korridor, vilket underlättar kommunikation och samarbeten.
– Vi söker socialsekreterare som är nyfikna och öppna för att lära sig. Många gånger framställs yrket negativt i media, men med min bakgrund vet jag att det görs otroligt bra jobb varenda minut året om.
Hösten 2014 rekryterades statsvetaren Alexander Louhichi som projektledare för mentorskap, vilket blev så lyckat att han kort därefter anställdes som samordnare och senare enhetschef för HVB-verksamheten. Den 1 januari i år tillträdde han som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen.
– Precis som Lena har jag hela tiden fått stort förtroende att utvecklas. Torsås kommun har en öppenhet, samverkan och flexibilitet som vi hade stor nytta av under den stora flyktingvågen 2015. Det var en intensiv period och med det som erfarenhet ser jag fram emot att jobba vidare med vår personal och de individer som vi möter i arbetet.

Torsås kommun
• Torsås kommun ligger på östkusten och gränsar till Kalmar och Karlskrona kommun. Kommunen har 6 981 invånare.
• Socialförvaltningen är största förvaltning med cirka 300 anställda.
• Förvaltningen erbjuder närhet, utveckling, möjligheter och korta beslutsvägar.
• Kommunen erbjuder friskvårdsbidrag, trivselpeng samt möjlighet till flera aktiviteter genom fritidsföreningen AKTIV.

Kontaktperson: Alexander Louhichi
Tel: 0486-331 33
E-post: alexander.louhichi@torsas.se
www.torsas.se

torsas_kommun_logotyp_cmyk