”Vår värdegrund är vår kompass”

Publicerad 7 september 2016

Louise Cederholm, enhets­chef på Humana Familjehem och öppenvård.
Louise Cederholm, enhets­chef på Humana Familjehem och öppenvård.
Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar Humana. I grunden finns våra värderingar och vår kultur som genomsyrar allt vi gör.

Humana är en lärande organisation och för att utvecklas är det avgörande att vi lyssnar på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Våra medarbetare ska känna sig delaktiga, att de kan påverka och att de vill och vågar ta eget ansvar. Vi strävar efter ett verksamhetsnära ledarskap där beslut i största möjliga mån tas decentraliserat. Ett av Humanas viktigaste strategiska mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar, behåller och utvecklar medarbetare.
Som socionom på Humana Individ och familj kan du arbeta inom ett flertal olika verksamheter, till exempel inom HVB, familjehems- och öppenvård, LSS, särskilda boenden och stödboenden. Vi har också socionomer i flera av våra stödfunktioner, till exempel Kvalitet och Metod, samt för intern och extern kompetensförsörjning genom Humana Bemanning.

Stora utvecklingsmöjligheter
Inom Humana finns goda förutsättningar för både kompetens- och karriärutveckling. Med flera verksamhetsområden och många anställda kan vi erbjuda varierande karriärvägar vilket leder till stor flexibilitet när det gäller att möta medarbetares önskemål om att pröva nya arbetsuppgifter och ändå stanna kvar i koncernen.

Kvalitativt socialt arbete
All vår vård och behandling är anpassad efter vad var och en behöver. Från litet till stort. Från dag till dag. Vi vet att ingen människa är den andra lik, och att alla har olika behov. Vi stoppar ingen i ett fack, och drar inte alla över en kam. Inte nu, och inte i framtiden.
Humana satsar på kvalitativt socialt arbete och har alltid klienten i fokus. Utbildning och fortbildning för medarbetare är något Humana arbetar mycket med.
– Jag får den utbildning och fortbildning som behövs för att klara mitt dagliga arbete, säger Louise Cederholm, enhetschef på Humana Familjehem och öppenvård. Sällan har jag mötts av så positiva reaktioner på mina visioner och idéer av hur jag personligen tycker att kvalitativt socialt arbete skall drivas, avslutar Louise.

Humana
Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 15 000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland som arbetar efter samma vision: Alla har rätt till ett bra liv. Vi är övertygade om att passionerad omsorg och privat ägande kan gå hand i hand. Vårt mål är att vara det självklara valet för omsorgstjänster för kunder och beställare med höga kvalitetskrav.

Lediga tjänster hittar du på humana.se/ledigajobb

Lär dig mer om Humana Individ och familj på humana.se/individ-och-familj

humana.se