Vad skulle göra myndighets­utövande arbeten mer attraktiva?

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR (Foto: Akademikerförbundet SSR) och Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården (Foto: Sören Andersson).
Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR (Foto: Akademikerförbundet SSR) och Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården (Foto: Sören Andersson).
Lägre arbetsbelastning, högre lön, mer tid för det sociala arbetet och lägre personalomsättning. Det är de viktigaste faktorerna som skulle göra myndighetsutövande arbeten inom socialtjänsten mer attraktiva enligt Sveriges socionomer.

– Undersökningsresultatet tyder på att socionomer känner sig väl rustade för att möta människor i kris. Det är snarare arbetsförhållandena som får många att välja bort myndighetsutövande arbeten, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
De myndighetsutövande arbetena inom socialtjänsten behöver stärka sin attraktivitet för att socialtjänsten ska kunna säkra sin kompetensförsörjning, för att minska sjukskrivningen bland socialsekreterare och för att kvaliteten på det sociala arbetet ska kunna garanteras.

Premiera yrkeserfarenhet
– De undersökningar vi gjort bland socionomstudenter visar att många rankar barn- och ungdomsvården som ett attraktivt område. Trots det väljer många socionomer bort de arbetena eftersom de inte litar på arbetsgivarens förmåga att erbjuda en god arbetsmiljö med chefsstöd, handledning, tillgång till kompetensutveckling och en lagom arbetsbelastning som förebygger att de ständigt känner sig otillräckliga, säger Camilla Sköld.
En löneutveckling som premierar yrkeserfarenhet och rätt förutsättningar med tillräckliga resurser för att kunna göra ett bra jobb är två åtgärder som hon anser att socialtjänsten bör överväga.
– Socionomer har tillgång till en bred arbetsmarknad, vilket innebär att de söker sig till arbetsgivare i andra sektorer om de uppfattar de myndighetsutövande arbetena som mindre attraktiva, säger Camilla Sköld.

Rimlig arbetsbelastning och rätt stöd
– Undersökningsresultatet bekräftar den bild jag fått när jag mött representanter från den sociala barn- och ungdomsvården i ett femtiotal kommuner. De flesta är överens om att en rimlig arbetsbelastning som ger tillräckligt med tid för det sociala arbetet är helt nödvändig. Många saknar även tillräckligt stöd från sin närmaste chef och tid för erfarenhetsutbyte med sina kollegor, säger Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.
Hon menar att kvaliteten i det sociala arbetet sänks när personalomsättningen är hög på socialtjänstens myndighetsutövande tjänster. Det myndighetsutövande arbetet utgör samtidigt ett av socialtjänstens viktigaste fundament.
– De viktigaste åtgärderna för att göra de myndighetsutövande arbetena mer attraktiva är en rimlig arbetsbelastning, rätt chefsstöd samt en genomtänkt introduktion som ger en möjlighet att successivt växa in i yrkesrollen. Det bör också finnas tid för kompetensutveckling, säger Cecilia Grefve.

Systematiskt förändringsarbete
– För att öka attraktiviteten på de myndighetsutövande arbetena krävs ett systematiskt förändringsarbete, vilket många kommuner runtom i Sverige initierat. Den här situationen har pågått i minst tio år, så det går inte att vända över en natt. Långsiktiga satsningar krävs från kommunernas sida. Staten har även skjutit till extra medel för en webbaserad introduktionsutbildning och för andra riktade satsningar på just den sociala barn- och ungdomsvården, säger Cecilia Grefve.

Vad behöver göras för att myndighetsutövande arbeten inom socialtjänsten ska bli mer attraktiva?
myndighet_diagram
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde den 23–27 juni 2016 en trendundersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.